במת הדיונים של מנהלת אפר הפחם

ברוכים הבאים לבמת הדיונים של מנהלת אפר הפחם. המבקרים באתר מוזמנים לקחת חלק בדיונים המתנהלים ע"י המנהלת בסוגיות המרכזיות של פעילותה ולהשתתף בעיצוב וגיבוש עמדתה בשאלות  אלה.

באמצעות התייחסות למסמכים בסוגיות אלה יוכלו המשתתפים לתרום לתהליך שיקול הדעת וקבלת ההחלטות בהיבטים מקצועיים וציבוריים הכרוכים בניצול מיטבי של אפר הפחם לתועלת המשק והחברה.