Locatie

Het Coach Café Leuven vindt maandelijks plaats in Living Lei   
Adres: Lei 15 te 3000 Leuven