THỊ TRƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

Sự cạnh tranh và liên kết kinh tế diễn ra trên quy mô khu vực và toàn cầu (đặc biệt trên hai lĩnh vực thông tin, tài chính tiền tệ)

Cách mạng khoa học và công nghệ phát triển với tốc độ cao ở quy mô khu vực, quốc tế.

Sự cạn kiệt tài nguyên, suy thoái về môi trường sống

Tội ác và khủng bố xã hội phát triển

Tai nạn xã hội quy mô ngày một lớn

 

Comments