Tờ khai hải quan xuất khẩu đã khai báo

Huong dan khai bao 

if you have any question, send messages to YM: michaelhoan

Chúc các bạn thành đạt!

B.W

michaelhoan

Vũ Đức Hoàn 

Tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu đã khai báo!

Mặt trước!


Mặt sau!

 


Comments