Tờ khai Hải quan hàng hoá XuấtKhẩu

Bộ tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu gồm hai tờ: một tờ là Bản lưu Hải quan, và một tờ là bản lưu người khai hải quan, còn nội dung thì giống hệt nhau.


Hình bên cạnh là Tờ khai hàng hóa xuất khẩu chưa khai báo.

Còn tờ bên dưới là Tờ khai đã khai báo và thực xuất.

Các bạn có thể tải về tham khảo.

 Mặt trước

Mặt sauComments