Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội quý I năm 2008

Quý I năm 2008, thời tiết rét đậm rét hại kéo dài hiếm có trong 40 năm trở lại đây, cùng sự biến động phức tạp của giá cả - thị trường đã ảnh hưởng tới tình hình phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Song, với sự quyết tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố, phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội Thủ đô năm 2007; sự phấn đấu nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân lao động Thủ đô, kinh tế xã hội của Hà Nội quý I năm 2008 tiếp tục phát triển và tăng trưởng so cùng kỳ năm trước: Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 10,7%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,2%, vốn đầu tư xã hội tăng 15,2%, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 27,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 24,9%... tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định, đời sống của nhân dân được đảm bảo.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP): Tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành phố Hà Nội quý I năm 2008 tăng 10,7% so cùng kỳ năm trước (là mức tăng khá nhất trong 5 năm gần đây). Ngành công nghiệp - xây dựng vẫn duy trì mức tăng khá với giá trị tăng thêm tăng 11,9% (đóng góp 5,7% vào mức tăng chung), các ngành dịch vụ có giá trị tăng thêm tăng 9,9% (đóng góp 5,0% vào mức tăng chung), ngành nông-lâm-thuỷ sản có giá trị tăng thêm tăng 0,4% (đóng góp 0,01% vào mức tăng chung).

Tốc độ tăng GDP quý I so cùng kỳ của một số năm như sau

 

2004

2005

2006

2007

2008

Tốc độ tăng GDP (%)

10,0

10,4

10,0

10,6

10,7

- Nông - lâm - thuỷ sản

-0,2

3,9

-3,1

-1,0

0,4

- Công nghiệp - xây dựng

13,6

11,7

12,2

12,8

11,9

- Dịch vụ

7,9

9,7

8,9

9,3

9,9

Sản xuất công nghiệp

Dự kiến quý I năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng 15,2% so cùng kỳ năm trước, trong đó kinh tế Nhà nước tăng 5,8% (kinh tế Nhà nước Trung ương tăng 4%, kinh tế Nhà nước Địa phương tăng 11,2%), kinh tế ngoài Nhà nước tăng 15,1% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,3%.

Sản xuất công nghiệp Nhà nước Trung ương

Quý I năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước Trung ương tăng 4% so cùng kỳ năm trước với 15/20 ngành sản xuất tăng, trong đó một số ngành sản xuất tăng khá: khai thác than (tăng 21,8%), sản xuất đồ da (tăng 26,4%), xuất bản - in (tăng 23,4%), sản xuất tivi, thiết bị thông tin (tăng 21,4%), sản xuất xe có động cơ (tăng 32,3%), sản xuất giường tủ đồ khác (tăng 45,5%)…

Sản xuất công nghiệp Nhà nước Địa phương

Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước Địa phương quý I năm 2008 tăng 11,2% so cùng kỳ năm trước với 13/17 ngành sản xuất tăng, trong đó một số ngành sản xuất tăng khá: xuất bản, in (tăng 31,2%), sản xuất khoáng phi kim loại (tăng 35,1%), sản xuất dụng cụ chính xác (tăng 27,3%)… 4/17 ngành sản xuất giảm là: công nghiệp dệt (giảm 0,5%), sản xuất trang phục (giảm 15,4%), sản xuất kim loại (giảm 3,2%) và sản xuất tivi thiết bị thông tin (giảm 40,2%).

Sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước

Dự kiến quý I năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước tăng 15,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó Công ty TNHH tư nhân tăng 15,2%, Công ty cổ phần khác tăng 18,9%, doanh nghiệp tư nhân tăng 15,4%, hợp tác xã tăng 0,8% và hộ sản xuất cá thể tăng 2,4%.

Sản xuất công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,3% so cùng kỳ năm trước với 16/19 ngành sản xuất tăng, trong đó có một số ngành sản xuất tăng khá: sản xuất trang phục (tăng 185,1%), sản xuất đồ da (tăng 161,8%), sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (tăng 122,3%), chế tạo thiết bị máy móc (tăng 117,9%), sản xuất cao su plastic (tăng 60,9%), sản xuất dụng cụ chính xác (tăng 60,8%) … 3/19 ngành sản xuất giảm là: chế biến thực phẩm (giảm 21,6%), chế biến gỗ lâm sản (giảm 37,4%) và sản xuất khoáng phi kim loại (giảm 13,7%).

Xây dựng cơ bản

Thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách Nhà nước địa phương: 3 tháng đầu năm đạt 1480,3 tỷ đồng đạt 22,8% kế hoạch năm.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Dự kiến quý I năm 2008, Hà Nội thu hút được 72 dự án (cả cấp mới và tăng vốn) với tổng số vốn đăng ký là 584,8 triệu đô la Mỹ, trong đó cấp mới là 67 dự án với vốn đầu tư đăng ký 542 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm trước, số dự án thu hút bằng nhau, số vốn đầu tư tăng 162%.

Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn Hà Nội quý I năm 2008 dự kiến đạt 8.340 tỷ đồng tăng 15,2% so cùng kỳ năm trước, trong đó vốn trong nước đạt 6.440 tỷ đồng tăng 12,2%, chiếm 77,2% tổng vốn đầu tư. Trong tổng số vốn trong nước vốn đầu tư của Nhà nước tăng 22,2%, doanh nghiệp Nhà nước tự đầu tư tăng 5,6%, các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước đầu tư tăng 14%, vốn của dân tự đầu tư tăng 7,9%. Vốn nước ngoài là 1.900 tỷ đồng tăng 26,7%, chiếm 22,8% tổng vốn đầu tư.

Thương mại dịch vụ

Nội thương: 3 tháng đầu năm 2008, dự kiến tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn Hà Nội tăng 27,5% so cùng kỳ năm trước, trong đó bán lẻ tăng 29,6%. Nội thương Hà Nội đạt được tốc độ tăng khá cao do có hệ thống bán lẻ phát triển nhanh chóng với mạng lưới cửa hàng và siêu thị trải rộng khắp nơi, có quy mô ngày càng phát triển, thu hút người tiêu dùng; mặt khác yếu tố tăng giá quý I năm 2008 cao hơn hẳn tốc độ tăng giá các năm trước cũng là một nguyên nhân đẩy doanh thu thương mại dịch vụ tăng lên nhiều so cùng kỳ năm trước.

Ngoại thương: Dự kiến quý I năm 2008, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 1226,3 triệu USD tăng 24,9% so cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu địa phương 711,5 triệu USD tăng 37,3%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều tăng: hàng nông sản tăng 5,6%, hàng dệt may tăng 17,4%, giầy dép tăng 2,7%, hàng điện tử tăng 13%, máy in phun tăng 51,7%, hàng thủ công mỹ nghệ tăng 3,1%, xăng dầu tạm nhập tái xuất tăng 19,1% và hàng khác tăng 35,3%.

Kim ngạch nhập khẩu quý I năm 2008 trên địa bàn Hà Nội đạt 4368,5 triệu USD tăng 33,3% so cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu địa phương 1479,9 triệu USD tăng 30,6%. Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu là máy móc thiết bị phụ tùng (tăng 35,9%), vật tư nguyên liệu (tăng 32,2%), xăng dầu (tăng 39,9%), hàng tiêu dùng (tăng 17,8%).

Du lịch: Khách quốc tế đến Hà Nội quý I ước khoảng 326 ngàn khách, không tăng so cùng kỳ; khách nội địa đến Hà Nội khoảng 1.438 ngàn khách, tăng 12,7%; doanh thu khách sạn lữ hành tăng khá. Doanh thu du lịch quý I năm 2008 tăng 23,2% so cùng kỳ năm trước.

Giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng tháng Ba năm 2008 tăng 1,9% so tháng trước với hầu hết các ngành hàng đều tăng, trong đó hàng lương thực tăng 17,85% là tốc độ tăng lớn nhất của hàng lương thực trong nhiều năm gần đây. Các ngành hàng khác tăng nhẹ. Riêng hàng thực phẩm giảm 0,88% so tháng trước, do tháng này các thực phẩm tươi sống (thịt, gà, cá, trứng...) đứng giá ở mức cao, rau xanh do thời tiết ấm đã phát triển tốt, giá giảm mạnh. Giá vàng tháng Ba tăng 2,55% so tháng trước với mức giá phổ biến là 1.900 ngàn đồng /1 chỉ vàng 99,99. Giá đô la Mỹ giảm 4,95% so tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng quý I năm 2008 tăng 15,3% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 năm 2008 so tháng 12 năm 2007 tăng 9,33%, tốc độ tăng giá bình quân 1 tháng trong quý là 3,02%/ tháng. Chỉ số giá vàng quý I năm 2008 so cùng kỳ tăng 38,37%, chỉ số giá vàng tháng 3 năm 2008 so tháng 12 năm 2007 tăng 14,28%. Chỉ số giá đô la Mỹ quý I năm 2008 giảm 1,71% so cùng kỳ năm trước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3 năm 2008 giảm 5,17% so tháng 12 năm 2007.

Vận tải: Dự kiến quý I năm 2008 so cùng kỳ năm trước, khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 6,2%, khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 10,8%, doanh thu vận chuyển hàng hoá tăng 28,4%, khối lượng hành khách vận chuyển tăng 15%, khối lượng hành khách luân chuyển tăng 15,5%, doanh thu vận chuyển hành khách tăng 18,6%.

Bưu chính, viễn thông

Bưu chính: Dự kiến quý I năm 2008, doanh thu bưu chính đạt 223,9 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ năm trước.

Viễn thông: Số thuê bao tăng thêm trong quý I năm 2008 là 58.740 thuê bao điện thoại và 31.220 thuê bao Internet. Doanh thu viễn thông đạt 643,4 tỷ đồng, tăng 13,8% so cùng kỳ năm trước.

Sản xuất nông nghiệp

Kết quả sản xuất vụ đông 2008: Đến nay, toàn Thành phố đã thu hoạch xong cây trồng vụ Đông và đang tiến hành gieo trồng cây vụ Xuân. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông đạt 11.980 ha, tăng 6,55% so cùng kỳ năm trước (tăng 738 ha). Diện tính, năng suất một số cây vụ Đông năm nay so cùng kỳ như sau: Ngô diện tích 6.617 ha (tăng 10,4%), năng suất 30,4 tạ/ ha (tăng 5,5%); Khoai lang diện tích 1.308 ha (tăng 16,4%), năng suất 66,93 tạ/ ha (giảm 0,1%); Rau các loại diện tích 2.962 ha (giảm 1,4%), năng suất 176 tạ/ ha (tăng 7,1%); Đậu tương diện tích 314 ha (giảm 21,8%), năng suất 10,9 tạ/ ha (tăng 2,4%).

Chăn nuôi, thuỷ sản

Chăn nuôi gia súc nhìn chung ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Số lợn giết mổ trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tý là 49.720 con (giảm 1,27% so cùng kỳ năm trước) với sản lượng thịt hơi 3.368 tấn (giảm 0,4%). Ước tính đàn lợn có mặt sau Tết là 315,6 ngàn con (giảm 4,7% so cùng kỳ năm trước).

Dự kiến đàn gia cầm toàn Thành phố quý I năm 2008 tăng nhẹ so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng cá thu hoạch năm 2007 đạt 10.774 tấn, tăng (5,85% so năm trước), sản lượng tôm 28 tấn (giảm 9,68%).

Lâm nghiệp: Thực hiện phong trào “Tết trồng cây” Xuân Mậu Tý 2008, toàn Thành phố đã trồng được 89 ngàn cây lâm nghiệp và cây ăn quả. Đơn vị trồng được nhiều nhất là Đông Anh (44.286 cây), Gia Lâm (14.985 cây), Thanh Trì (11.554 cây)... Số cây trồng mới chủ yếu ở các trục đường mới mở, các khu đô thị, khu dân cư mới thành lập, trường học.

Các vấn đề xã hội

Văn hoá xã hội:  Hoạt động văn hoá thông tin - thể dục thể thao và lễ hội dịp Tết nguyên đán Mậu Tý 2008 được tổ chức tốt với nhiều hình thức phong phú. Thành phố tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà và trợ cấp cho các đối tượng chính sách và các đối tượng khác chu đáo, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có Tết. UBND Thành phố quyết định trích từ ngân sách Thành phố 41,3 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công, cán bộ công nhân viên chức nghỉ hưu, mất sức, các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh, người tàn tật, đối tượng xã hội đang chữa trị và nuôi dưỡng và trích 2,41 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố tặng cho 16.083 hộ nghèo của Thành phố với mức 150 ngàn đồng/ hộ. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm được chú trọng trong dịp Tết nguyên đán. Công tác vệ sinh môi trường Thành phố được quan tâm, đảm bảo Thành phố phong quang, sạch sẽ, không tồn đọng rác thải trong dịp Tết nguyên đán.

Trật tự an toàn xã hội: Hai tháng đầu năm 2008, trên địa bàn Thành phố Hà Nội phát hiện và xảy ra 582 vụ phạm pháp hình sự (giảm 24% so cùng kỳ năm trước) với 461 đối tượng bị bắt giữ theo luật (giảm 13%). Tổng số vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma tuý trong 2 tháng năm 2008 là 375 vụ (tăng 50% so cùng kỳ năm trước) bắt giữ 450 đối tượng (tăng 60%)

Hai tháng đầu năm 2008, toàn thành phố Hà Nội xảy ra 88 vụ tai nạn giao thông (giảm 29% so cùng kỳ năm trước) làm bị thương 41 người (giảm 43%) và làm chết 57 người (giảm 23%). Số vụ cháy nổ xảy ra trong 2 tháng là 35 vụ (giảm 5 vụ so cùng kỳ) làm 1 người chết, 2 người bị thương (bằng số người chết và bị thương cùng kỳ năm trước) và làm thiệt hại tài sản khoảng 381 triệu đồng (giảm 1,5 tỷ đồng).

Tín dụng, ngân hàng

Dự kiến đến cuối tháng Ba năm 2008, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội đạt 369.092 tỷ đồng, tăng 1,61% so tháng trước và tăng 0,01% so cuối năm 2007, trong đó tiền gửi dân cư tăng 1,55% và tăng 3,27%,  tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng 1,65% và giảm 0,17%. Tổng dư nợ cho vay tháng Ba đạt 211.360 tỷ đồng, tăng 1,06% so tháng trước và tăng 10,52% so cuối năm 2007, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 0,81% và tăng 17,18%, dư nợ trung và dài hạn tăng 1,52% và tăng 0,31%.

Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội quý I năm 2008

Cục Thống kê Thành phố Hà Nội

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tìm hiểu thị trường

--------------------------------------------------------------

Marketing

HOME 
Comments