Resume Sample 01

Resume

Thông tin cá nhân

 

Họ và Tên:        

Quốc gia:         

Tình Trạng Hôn Nhân:    

Bằng Cấp:        

Kinh nghiệm:    

Cấp Bậc:          

Ngày Đăng:      

van dinh

Vietnam

Độc Thân

Đại học

4 năm

Chuyên viên

04/12/2007

             

Quá trình học vấn & Bằng cấp

 

 

07-2007

 

 

 

07-2003

University of Nation Economic, Hochiminh. - Đại học  

Bachelor of Commerce.

Grade: Fair

 

College of Economic -Technical -Commerce - Cao đẳng  

Bachelor of Business Administration.

Grade: Fair

 

Kinh nghiệm làm việc

 

05/2007 - Hiện Nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/2004 - 04/2007         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/2004 - 03/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2003 - 12/2003         

ALDILA COMPOSITE PRODUCTS CO., LTD - Binhduong Province

 

IE Clerk.

 • Make plan to do customs clearance to make sure enough materials to manufacture, timely export goods and the lowest fee.
 • Contact partners and keep track process of shipments. Have actions or advices if need be.
 • Check invoice, packing list, bill and orther documents of shipment to sure that they are in correct.
 • Make customs clearance form and arrange them to a set.
 • Contact shipping line, TCS and fowaders to give delivery order with import shipment, to give booking with export shipment.
 • Contact customs agency to register customs clearance.
 • Contact transport team and warehouse operater to delivery the goods to warehouse with import shipment, to give goods and transport to port with export shipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEKONG CARGO FREIGHT CO., LTD - Hochiminh City

Logistics Department.

 • Receipt information of goods from client to make invoice, packing list, certificate of origin … for shipment and make customs clearance with export shipment.
 • Receipt documents from client to make customs clearance form with import shipment.
 • Submit customs clearance form for authority of client to sign.
 • Arrange the documents of shipment in a logical document.
 • Contact customs agency to register customs clearance.
 • Contact orher concerned agency to register procedure (if any).
 • Contact shipping line, TCS and fowader to give delivery order with import shipment, to give booking with export shipment.
 • Together with customs officer to check and finish procedure of the shipment.
 • Contact transport team and client to delivery the goods to warehouse of client with import shipment, to give goods and transport to port with export shipment.
 • Operate other members in team and take care the works are smooth.

 

 

 

 

 

 

 

 

MEKONG CARGO FREIGHT CO., LTD - Hochiminh City

 

Import Staff.Document import staff.

 • Contact foreign Agen to know information of import shipments.
 • Contact customer to report when shipment arrive Vietnamese port.
 • Contact shipping line, TCS, orther forwarder to receipt delivery order.
 • Basing oneself on HAW Bill to make delivery order.
 • Together with account department to hand over documents to customer.

 

 

 

 

 

 

MEKONG CARGO FREIGHT CO., LTD - Hochiminh City

Air Operation Staff.

 • Receipt booking from office, print bill number in talon.
 • Make weights and measures goods document.
 • Wait for goods at airport, stick talon of matter bill and haw bill for goods.

 

 • Weights and measures and check security for goods.
 • Contact office to report process of shipment until shipment exported.

 

 

Kỹ năng

 

Kỹ năng:

 

 

Management

 

Trình độ ngoại ngữ:

Vi tính văn phòng -  Chuyên viên - 4 năm

 

Trung Cấp - 1 năm

 

Tiếng Anh - Trung Cấp

 

Mục Tiêu Nghề Nghiệp

 

Vị trí tuyển dụng:          

Ngành Nghề Mong Muốn:

Mục Tiêu Nghề Nghiệp

 

Mức Lương Mong Muốn:

Hình Thức:

Loại Hình:

Nơi Mong Muốn Làm Việc:

Import - Export Supervisor

Điều hành - Xuất Nhập Khẩu - Kinh Doanh

Promote ability myself to service for work to make profits for our company, benefits for me and benefits for our country.

Thỏa thuận

Nhân Viên Chính Thức

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bình Dương


Resume.doc


Comments