Chính phủ tham gia vào luồng lưu thông hàng hoá
và dịch vụ

Languages Study       Home       CNQTDN         Import and Export     Tips for Enterprise Management  

Chính phủ tham gia vào luồng lưu thông hàng hoá
và dịch vụ
 
Tác giả: John Kane
Người dịch: Nguyễn Hương Lan

Trọng tâm của chương này là bàn về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế. Thị trường không phải luôn cư xử có hiệu quả như đã bàn tới trong Chương 4. Khi thị trường có kết quả không hiệu quả về kinh tế, có thể* chính phủ sẽ can thiệp làm thay đổi thất bại của thị trường.

Chính phủ tham gia vào luồng lưu thông hàng hoá và dịch vụ

Sách của bạn có một biểu đồ chi tiết về luồng lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ (trang 111) đã thêm chính phủ vào luồng lưu thông của khu vực tư nhân, luồng lưu thông của khu vực tư nhân này đã được bàn tới ở trên. Biểu đồ này quá phức tạp để có thể vẽ ra ở đây, vì vậy có thể sẽ hữu ích hơn nếu liên hệ biểu đồ này bằng chữ. Như biểu đồ này cho thấy, chính phủ thu thuế của cả hộ gia đình và các xí nghiệp và đổi lại cung cấp dịch vụ của chính phủ.

Để sản xuất ra dịch vụ của mình, chính phủ mua các yếu tố sản xuất từ hộ gia đình và mua hàng hoá và dịch vụ từ các xí nghiệp. Đổi lại, chính phủ thanh toán các yếu tố sản xuất cho hộ gia đình và thanh toán hàng hoá dịch vụ chính phủ mua của các xí nghiệp.

Về vấn đề bơm thêm vào và sự rò rỉ như được thảo luận trước đó, thuế là sự rò rỉ khỏi luồng lưu thông thu nhập trong khi chi tiêu của chính phủ là một sự bơm thêm sức mua.

Hiệu quả kinh tế và kỹ thuật

Hiệu quả kỹ thuật (technical efficiency) xuất hiện khi nền kinh tế hoạt động trên đường giới hạn khả năng sản xuất (production possibility curve ~ PPC). Trong trường hợp này, không có các nguồn tài nguyên không được sử dụng hoặc chưa được sử dụng hết mức. Hiệu quả kinh tế (economic efficiency) là một khái niệm nói chung cho biết khi có bất kỳ sự thay đổi nào đem lại lợi ích cho người này thì sẽ làm thiệt hại cho người khác. Lưu ý là hiệu quả kỹ thuật là điều kiện cần thiết cho hiệu quả kinh tế do một sự dịch chuyển đường giới hạn khả năng sản xuất sẽ mang lại lợi ích cho một hoặc hơn một cá nhân.

(TQ hiệu đính: khi nền kinh tế hoạt động hiệu quả kỹ thuật, chỉ đơn giản nó hoạt động trong khả năng sản xuất của nó. Khi nền kinh tế hoạt động hiệu quả kinh tế, không thể và không nên thay đổi cách sản xuất, vì khi thay đổi cách sản xuất trong nền kinh tế hoạt động hữu hiệu, lợi cho 1 người này thì sẽ thiệt hại cho 1 người khác).

Khi không có sự không hoàn hảo (một vài loại thị trường không hoàn hảo sẽ được thảo luận dưới đây), thị trường mang lại kết quả một tình trạng kinh tế hiệu quả. Điều này xảy ra do thương mại tự nguyện trong một nền kinh tế thị trường luôn mang lại lợi ích cho các bên tham gia giao dịch (chừng nào các bên có thông tin hoàn hảo về chất lượng hàng hoá được trao đổi). Một người bán chỉ sẵn sàng bán hàng nếu anh ta hoặc cô ta nhận được lợi ích từ việc chi trả tiền tệ nhiều hơn tiếp tục sở hữu hàng hoá được bán. Một người mua chỉ sẵn sàng mua hàng hoá nếu anh ta hoặc cô ta thích mặt hàng này hơn những vật lựa chọn thay thế có thể dùng để trao đổi bằng chi trả tiền tệ. Thương mại sẽ diễn ra trong nền kinh tế thị trường cho tới khi mọi lợi ích tiềm năng từ thương mại mất hết và hiệu quả kinh tế xảy ra.

Tuy nhiên, tất nhiên điều này chỉ xảy ra khi không có sự không hoàn hảo can thiệp vào hoạt động của thị trường "lý tưởng" này. Có một vài nguyên nhân khiến thị trường không đạt được hiệu quả kinh tế. Sự thất bại của thị trường xảy ra do các nguyên nhân:

* thông tin không hoàn hảo

* yếu tố ngoại sinh

* hàng hoá công

* thiếu quyền sở hữu

* độc quyền

* mất ổn định kinh tế vĩ mô

Thông tin không hoàn hảo (Imperfect Information)

Tác động của thông tin không hoàn hảo đối với hiệu quả kinh tế sẽ được làm tương đối rõ. Người mua hoặc người bán có thể không có lợi từ thương mại tự nguyện nếu họ không biết chất lượng sản phẩm được mua hoặc được bán. Tôi thấy nếu vậy ít nhất họ sẽ ra một quyết định trao đổi khiến họ phải hối tiếc sau đó. Chính phủ có thể sửa chữa kiểu thất bại này của thị trường bằng việc:

* yêu cầu sản phẩm phải dán nhãn danh mục thành phần

* chịu trách nhiệm dán mác cảnh báo với sản phẩm có thể gây nguy hiểm,

* yêu cầu bảo hộ cho một số sản phẩm (vì dụ như "luật lemon" với việc sử dụng ô tô)

* cấm khẳng định không trung thực và yêu cầu "trung thực trong quảng cáo"

* cấp giấy phép cho người lao động trong một số nghề nghiệp,

* bằng việc cung cấp thông tin công cộng về sản phẩm

Yếu tố ngoại sinh (Externalities)

Yếu tố ngoại sinh là những tác động phụ của hoạt động sản xuất hoặc tiêu dùng tác động lên các bên không trực tiếp tham gia vào giao dịch. Ngoại ứng dương (positive externalities) xuất hiện khi các bên không tham gia vào giao dịch có lợi từ giao dịch. Ngoại ứng âm xuất (negative externalities) hiện khi bên thứ ba bị thiệt hại. Nếu ai đó sơn nhà ở của họ, xúc tuyết khỏi đường đi đằng trước nhà ở, nhận được vắc-xin cho các căn bệnh truyền nhiễm, hoặc dời ô tô phế thải ra khỏi bãi cỏ của họ, ngoại ứng dương xuất hiện. Ngoại ứng âm xảy ra do kết quả của ô nhiễm, nhạc ầm ĩ từ nhà hàng xóm (giả sử bạn không thích sự lựa chọn hoặc thời gian thưởng thức nhạc của họ), khói thuốc xì gà hoặc thuốc lá, hoặc tham gia vào những hoạt động gây thiệt hại cho người khác.

Khi ngoại ứng dương xuất hiện, những ai tham gia giao dịch sẽ không được tính lợi ích xã hội bên ngoài từ kết quả hoạt động của họ. Kết quả là, hàng hoá hoặc hoạt động tạo ra ngoại ứng dương được sản xuất ít hơn trong một nền kinh tế thị trường. Chính phủ có thể sửa chữa thất bại này bằng việc trợ cấp cho hoạt động đó hoặc ban hành những quy định hoặc trách nhiệm yêu cầu có mức hoạt động cao hơn. Ví dụ, chính phủ vừa trợ cấp giáo dục vừa quy định trách nhiệm tới trường của mỗi cá nhân ít nhất tới độ tuổi 16. Chính phủ vừa trợ cấp vắc-xin vừa quy định trách nhiệm tất cả các trẻ em trong độ tuổi tới trường được tiêm vắc xin trước khi được phép đi học.

Nói cách khác, ngoại ứng âm mang lại kết quả chi phí xã hội không được tính tới bởi những người tham gia hoạt động gây ngoại ứng âm. Trong trường hợp này, thị trường sẽ sản xuất nhiều hàng hoá hoặc hoạt động gây ngoại ứng âm hơn. Chính phủ có thể cố sửa chữa ngoại ứng âm này bằng cách đánh thuế hoạt động hoặc bằng ban hành các nguyên tắc nhằm làm giảm mức độ hoạt động. Ví dụ chính phủ đặt giới hạn về mức độ ô nhiễm của nhiều hoá chất và hỗn hợp bị thải ra trong không khí và nước. Chính phủ cũng đánh thuế xì gà và áp đặt hạn chế với những khu vực được phép hút thuốc.

Sử dụng thuế hoặc trợ cấp nhằm sửa chữa ngoại ứng được gọi là "nội hoá yếu tố ngoại sinh" do nó liên quan tới việc làm biến đổi giá của hàng hoá phản ánh chi phí bên ngoài hoặc lợi ích của hoạt động.

Hàng hoá công cộng (Public Goods)

Hàng hoá công cộng là hàng hoá không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng. Điều này có nghĩa là tiêu dùng của một người không phải giảm số lượng hoặc chất lượng của hàng hoá đã có sẵn cho những người tiêu dùng khác. Ví dụ hàng hoá công cộng bao gồm phòng thủ quốc gia và tín hiệu ti-vi và đài radio được truyền đi trong không khí. Một số hàng hoá công cộng có mức sử dụng tắc nghẽn do lợi ích bị giảm khi số lượng người tiêu dùng hàng hoá tăng lên. Công viên thành phố, đường cao tốc, cảnh sát và cứu hoả, và những hàng hoá và dịch vụ tương tự khác là những gì phù hợp với định nghĩa này.

(TQ hiệu đính: theo định nghĩa khó nhất về hàng hóa công cộng trong môn Sự Chọn Lựa Công Cộng (Public Choice) hay Kinh Tế Công (Public Economics), hàng hóa công cộng là hàng hóa mà tại giá cả bằng zero (p=0), cung nhiều hơn cầu. Theo định nghĩa này, chỉ có khí oxygen trong không trung là hàng hóa công cộng. Còn các hàng hóa tương tự như phòng thủ quốc gia, công viên, đường cao tốc, v.v... là hàng hóa sản xuất công cộng (publicly provided goods). Lý do, công dân của mỗi nước đã trả tiền cho những dịch vụ này qua thuế hay sự lạm phát do in tiền để chi trả trong việc phòng thủ quốc gia, công viên, đường cao tốc, v.v...)

Vấn đề với hàng hoá công cộng là không cá nhân nào có động lực để chi trả cho hàng hoá công cộng. Do nó không có hiệu quả và luôn không khả thi, để ngăn chặn mọi người không tiêu dùng một hàng hoá công cộng, mọi người có thể tiếp tục sử dụng nó thậm chí cho dù họ không trả tiền. Trong một tình huống như vậy, mỗi người có động cơ trở thành "người hưởng thụ miễn phí" (free rider) và để những người khác trả tiền cho hàng hoá công cộng. Tất nhiên vấn đề là hàng hoá sẽ vừa không được sản xuất đủ hoặc vừa không được sản xuất tí nào nếu quyết định cung cấp hàng hoá do thị trường quyết định

Chính phủ cố sửa chữa thất bại này của thị trường bằng việc cung cấp hoặc trợ cấp cho việc sản xuất hàng hoá công cộng.

Thiếu quyền sở hữu (The absense of property rights)

Một vấn đề nảy sinh khi không ai có quyền sở hữu tư nhân với một hàng hoá. Vấn đề này nảy sinh trường hợp những nguồn tài nguyên sở hữu chung trong đó không cá nhân nào có quyền sở hữu tư nhân. Khi mọi người cùng sở hữu một số nguồn tài nguyên, mỗi cá nhân nhận được tất cả lợi ích từ việc sử dụng chúng, nhưng chi phí cũng được chia xẻ cho tất cả mọi người. Ví dụ, hãy xem xét trường hợp về cá voi, trâu, nghề cá và những nguồn tài nguyên tương tự. Trong mỗi trường hợp, người đánh bắt cá voi, người săn bắt hoặc ngư dân nhận được quyền sở hữu chỉ sau khi đánh bắt và giết các con vật. Mỗi người sẽ nhận được toàn bộ lợi ích từ hoạt động của họ, nhưng mọi người lại phải chia xẻ chi phí về nguồn cung cấp sinh sản bị giảm. Nếu bạn là một ngư dân dang đánh bắt tại ngư trường bị nguy hiểm, bạn không có động lực giảm mùa thu hoạch cá của bản thân vì bạn biết nếu bạn không bắt thêm cá, một số người khác có thể sẽ bắt thêm. Trong mỗi tình huống như vậy, nguồn tài nguyên bị sử dụng quá mức. (Ví dụ của Việt Nam, đánh cá trên sông Tiền Giang, Hậu Giang và sông Hồng).

Chính phủ giải quyết vấn đề này bằng cách áp đặt hạn chế tiêu dụng hoặc bằng cách ban hành quyền sở hữu khi có thể. Khi da cá sấu là một nguồn tài sản chung tại Hoa Kỳ, cá sấu bị săn cho tới khi bị đe doạ tuyệt chủng. Ban hành luật "trang trại cá sấu" trong đó cá sấu được cá nhân sở hữu đã loại trừ nguy cơ tuyệt chủng do bản thân các chủ trang trại cá sấu có động cơ duy trì nguồn cung cấp sinh sản cho các vụ thu hoạch hàng năm liên tục.

"Vấn đề của chung" (the problems of the commons) này (như được biết tới là "Cha chung không ai khóc") giải thích tại sao các công viên công cộng và đường cao tốc thường ít khi hiện hữu sau lưng 1 căn nhà của cá nhân; tại sao phòng tắm và buồng chung trong các khu nhà tập thể lại bừa bãi hơn các phòng tắm trong các ngôi nhà và căn hộ tư nhân; tại sao nhiều loại động vật bị săn cho tới khi bị tuyệt chủng hoặc bị đe doạ tuyệt chủng

Độc quyền (Monopoly)

"Bàn tay vô hình của thị trường" theo Adam Smith hoạt động như kết quả của việc cạnh tranh giữa những người bán tư lợi. Khi xuất hiện độc quyền, giá cả có khuynh hướng cao hơn và sản lượng thấp hơn so với trong hoàn cảnh thị trường cạnh tranh. Chính phủ có thể đối phó với vấn đề này thông qua cưỡng chế chống độc quyền, bằng việc điều chỉnh độc quyền hoặc bằng việc sản xuất hàng hoá hoặc dịch vụ công cộng

Bất ổn kinh tế vĩ mô (Macroeconomic Instability)

Vòng quay kinh doanh (business cycles) mang lại những giai đoạn suy thoái theo chu kỳ, trong đó tỷ lệ thất nghiệp tăng. Kết quả này trong một tình trạng kinh tế thiếu hiệu quả trong đó chính quyền có thể cố sửa chữa bằng thực hiện những chính sách nhằm cải thiện vòng quay kinh doanh. (Đây là một chủ đề sẽ được đề cập chi tiết hơn nhiều trong một khoá học giới thiệu kinh tế vĩ mô).

Lý thuyết về sự lựa chọn công cộng của chính phủ (Public Choice Theory)

Lý thuyết sự lựa chọn công cộng của chính phủ cho biết chính sách của chính phủ được hoạch định bởi mỗi cá nhân tư lợi, những người sẽ làm việc vì lợi ích của bản thân thay vì "lợi ích công cộng". Những người ủng hộ lý thuyết sự lựa chọn công cộng cho rằng những nhóm lợi ích đặc biệt sẽ tham gia vào "hành vi tìm kiếm địa tô" (rent seeking) nhằm gia tăng của cải cho họ trước sự chi tiêu của toàn thể xã hội. Những khoản chi tiêu về vận động hành lang, và đóng góp chính trị, vân vân không mang lại kết quả làm tăng xuất lượng và có thể dẫn tới sự thiếu hiệu quả kinh tế nếu những người vận động hành lang thành công trong việc phân phối lại thu nhập cho những nhóm mà họ đại diện.

Chính sách kinh tế vi mô và vĩ mô

Chính phủ can dự vào cả chính sách kinh tế vĩ mô và vi mô.

Chính sách kinh tế vi mô liên quan tới những chính sách được thiết lập nhằm sửa chữa những thông tin không hoàn hảo, yếu tố ngoại sinh, hàng hoá công cộng, thiếu quyền sở hữu và độc quyền.

Chính sách kinh tế vĩ mô là chính sách được thiết lập nhằm thúc đẩy sự ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Chính sách kinh tế vĩ mô liên quan tới việc sử dụng chính sách tài khoá (fiscal policy) và tiền tệ (monetary policy). Chính sách tài khoá liên quan tới việc thay đổi chi tiêu của chính phủ, thuế và thanh toán chuyển nhượng. (Thanh toán chuyển nhượng là những thanh toán được trả cho các cá nhân mà không nhận lại bằng hàng hoá và dịch vụ nào. Danh mục chi tiêu này bao gồm trợ cấp thất nghiệp, chi trả an sinh xã hội, và chi tiêu phúc lợi). Chính sách tiền tệ liên quan tới việc sử dụng những thay đổi về lượng cung tiền để tác động lên mức hoạt động kinh tế.

Một sự thặng dư ngân sách xuất hiện nếu doanh thu từ thuế vượt quá tổng chi tiêu của chính phủ và thanh toán chuyển nhượng. Nếu tổng thanh toán chuyển nhượng và chi tiêu của chính phủ vượt quá doanh thu từ thuế sẽ xuất hiện sự thâm hụt ngân sách.

Kế hoạch tập trung (Central Planning)

Một hình thức tổ chức kinh tế khác thay thế là nền kinh tế kế hoạch tập trung. Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung, những vấn đề cơ bản sản xuất cái gì, xuất lượng được sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai do hội đồng kế hoạch tập trung trả lời (về lý thuyết). Với sự sụp đổ của Liên Bang Xô-Viết và cải cách thị trường ở Trung Quốc, hiện nay chỉ còn một vài nền kinh tế cam kết giữ hình thức kế hoạch tập trung.

TQ hiệu đính:

1. Khi Liên Bang Xô-Viết chưa sụp đổ, trên lý thuyết, Nga có nền kinh tế tập trung. Nhưng những tài liệu nghiên cứu gần đây, trên 50% hoạt động kinh tế của Liên Bang Xô-Viết vẫn là kinh tế thị trường qua chợ đen.

2. Nói chi xa, các bạn có thể liệt kê các khoảng chi tiêu của gia đình mình trong thời gian 1979-1986, và xem coi chính phủ VN cung cấp bao nhiêu phần trăm. Phần còn lại, cha mẹ của các bạn mua bán và trao đổi từ đâu và bằng cách nào? Điểm để nói rằng, dù dưới chế độ kinh tế tập trung, phần nhiều hoạt động kinh tế vẫn là kinh tế thị trường qua chợ đen.

3. Khi học kinh tế thị trường, không có nghĩa học loại bỏ sự đóng góp của chính quyền. Chỉ đơn giản, là học cách để hoạt động kinh tế thị trường tự giải quyết các vấn đề xã hội qua giá cả và trao đổi. Chính phủ đóng vai trò "thúc đẩy" và đảm bảm sự an toàn cho mọi người: người mua và người bán, qua luật pháp! Đọc kỹ phần "thất bại thị trường kinh tế", và đó là nhiệm vụ của chính phủ: luật sở hữu để tránh tình trạng cha chung không ai khóc, chính sách tài khoá (fiscal policy) để tế bần qua thuế, và chính sách tiền tệ (monetary policy) để kinh thương qua thúc đẩy sự ổn định kinh tế vĩ mô (macro).

* Lưu ý: giáo sư John Kane dùng từ rất là kỹ lưỡng. "Có thể" thôi. Vui lòng đọc Sự Chọn Lựa Công để biết tại sao.