Điều Tiết Thị Trường

Languages Study       Home       CNQTDN         Import and Export     Tips for Enterprise Management 

Điều Tiết Thị Trường

Tác giả: John Kane
Người dịch: Nguyễn Hương Lan

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét hoạt động của thị trường một cách cẩn thận hơn. Trước tiên, giả sử không có rào cản nào với hoạt động hiệu quả của thị trường. Chúng ta sẽ xem xem điều gì xảy ra khi thị trường hoạt động ít hiệu quả hơn trong Chương 5.

Điều tiết thị trường (market coordination)

Sản xuất trong các nền kinh tế hiện đại là một hoạt động cực kỳ phức tạp. Hãy xem chiếc máy vi tính bạn hiện đang sử dụng. Nó gồm những bộ phận và nguyên liệu thô mà có lẽ được sản xuất tại hàng nghìn doanh nghiệp ở hàng chục nước. Bằng cách này hay bằng cách khác, kính, nhựa, kim loại, hợp chất silicon và những nguyên liệu thô khác được phối hợp trong màn hình, vi mạch máy vi tính, bản mạch in chính và những bộ phận khác hình thành nên chiếc máy này. Rất thú vị khi lưu ý là chiếc máy tính bạn đang sử dụng chứa đựng năng lực tính toán lớn hơn rất nhiều lần so với những chiếc máy tính lớn của 20 năm trước hoặc lâu hơn. Tất cả những nguyên liệu thô này được chuyển thành chiếc máy tính này như thế nào? Điều này xảy ra thông qua các quy trình thị trường. Nhưng hầu hết tất cả các nền kinh tế nguyên thuỷ đều dựa vào thị trường để điều tiết các quyết định sản xuất (vâng, điều này thậm chí đúng với cả Liên bang Xô Viết cũ - với dự tính 50% hoặc hơn 50% tất cả xuất lượng được bán trên thị trường chợ đen không chính thức).

Thị trường và "ba câu hỏi cơ bản"

Tất cả các nền kinh tế, cho dù hình thức tổ chức của chúng thế nào đi nữa, đều phải giải quyết những điều được biết với các tên "ba câu hỏi cơ bản"

• Cái gì?

• Như thế nào?

• Cho ai?

Hãy xem xét từng câu hỏi này.

Cái gì?

Câu hỏi đầu tiên có thể được diễn đạt lại là "Loại hàng hoá và dịch vụ gì sẽ được sản xuất?" Trong một nền kinh tế thị trường, sự tương tác giữa những sự tư lợi của người mua và người bán quyết định loại hàng hoá và dịch vụ được sản xuất. Adam Sminh, tác giả cuốn The Weath of Nations (Của cải của các dân tộc), cho rằng sự cạnh tranh giữa sự tư lợi của những người sản xuất mang lại kết quả có ích cho toàn bộ xã hội. Hai đoạn trích trong sách của Smith sẽ giúp minh hoạ cho lập luận này:

Những gì chúng ta trông đợi vào bữa tối không xuất phát từ lòng nhân từ của người bán thịt, người ủ rượu bia, hoặc người làm bánh mà nó xuất phát từ sự quan tâm của họ tới lợi ích riêng của họ. (Cuốn 1, Chương 1).

[Một nhà sản xuất]… bằng việc quản lý công việc làm ăn theo cách làm sao để sản xuất ra giá trị lớn nhất, anh ta chỉ có ý định vì lợi ích của bản thân anh ta, và anh ta có quyết định này, giống như trong nhiều quyết định khác, được hướng dẫn bởi bàn tay vô hình nhằm thúc đẩy một mục đích không phải là một phần trong ý định của anh ta. Mục đích này không phải luôn có hại cho xã hội nếu chỉ vì nó không phải là một phần của lợi ích xã hội. Bằng việc theo đuổi lợi ích của bản thân mình, anh ta thường thúc đẩy lợi ích của xã hội một cách có hiệu quả hơn so với nếu khi anh ta thực sự có ý định thúc đẩy nó. Tôi chưa bao giờ biết nhiều về hàng hoá được sản xuất bởi những người ưa thích kinh doanh hàng hoá công cộng. NÓ là một sự giả vờ, không phổ biến trong số các thương nhân, và rất ít lời có thể khuyên can họ không làm như vậy (Cuốn IV, Chương II).

Lập luận này cho thấy sự cạnh tranh giữa những nhà sản xuất tư lợi thúc đẩy họ sản xuất hàng hoá làm hài lòng sự mong muốn của người tiêu dùng. Điều này dẫn tới tình trạng quyền tối cao của người tiêu dùng (consumer sovereignty) trong đó rút cục người tiêu dùng quyết định loại hàng hoá và dịch vụ sẽ được sản xuất. Một số nhà kinh tế, như John Kenneth Galbraith, đặt câu hỏi về lập luận này và cho rằng hoạt động quảng cáo của các tập đoàn lớn có thể ảnh hưởng đáng kể lên cầu của người tiêu dùng. Mặc dù vậy hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng trong khi các phương pháp quảng cáo có thể ảnh hưởng với cầu của người tiêu dùng về ngắn hạn, rút cục người tiêu dùng vẫn quyết định họ sẽ mua hàng hoá và dịch vụ nào. Những chiến dịch quảng cáo có hiệu quả có thể dẫn tới hiện tượng như chấn động thị trường, gây ấn tượng, nhưng những mốt nhất thời này nói chung tồn tại tương đối ngắn.

Nếu vì bất kỳ một lý do gì, người tiêu dùng muốn mua nhiều một hàng hoá hơn, điều này làm tăng cầu. Về ngắn hạn, sự tăng cầu này làm tăng giá, tăng sản lượng và một mức lợi nhuận cao hơn cho các doanh nghiệp trong ngành sản xuất này. Tuy nhiên để hưởng ứng với những lợi nhuận này, các doanh nghiệp mới sẽ tham giá thị trường về dài hạn, làm tăng cung của thị trường. Lượng cung tăng này sẽ đẩy giá cả trở lại vị trí cũ trong khi tiếp tục tăng số lượng bán. Lợi nhuận ngắn hạn do tăng cầu dần dần biến mất khi giá giảm xuống. Vì vậy, phản ứng về dài hạn với mức cầu tăng là tăng số lượng hàng được sản xuất. (Chú ý xem điều này nhất quán với khái niệm quyền tối cao của người tiêu dùng như thế nào)

Như thế nào?

Câu hỏi cơ bản thứ hai có thể được diễn đạt hoàn toàn như "Xuất lượng được sản xuất như thế nào?" Câu hỏi này liên quan tới quyết định sử dụng nguồn tài nguyên nào để làm ra sản phẩm. Trong một nền kinh tế thị trường, những nhà sản xuất tối đa hoá lợi nhuận sẽ lựa chọn những nguồn tài nguyên có mức chi phi thấp nhất có thể (giữ số lượng và chất lượng hàng hoá không đổi). Những công nghệ sản xuất mới sẽ được sử dụng nếu chúng làm giảm chi phí sản xuất. Người bán các nguồn tài nguyên sẽ cung cấp chúng cho các hoạt động trong đó những nguồn tài nguyên nàyđược sử dụng có giá trị cao nhất. Lại một lần nữa, "bàn tay vô hình của thị trường" của Smith điều khiển khiến các nguồn tài nguyên được sử dụng có giá trị nhất.

Cho ai?

Câu hỏi cơ bản thứ ba là giải quyết vấn đề "Ai nhận cái gì?" Trong một nền kinh tế thị trường, đây là vấn đề được quyết định bởi sự tương tác giữa người bán và người mua trên thị trường sản phẩm và nguyên liệu. Sự phân phối thu nhập cuối cùng được quyết định bởi tiền lương, lãi suất thanh toán, tiền thuê và lợi nhuận vốn được quyết định trên thị trường tài nguyên. Cùng với giá trị của đất đai, lao động, vốn và khả năng làm doanh nghiệp cao hơn giúp nhận được thu nhập cao hơn. Với sự phân phối thu nhập này, các cá nhân tự ra quyết định về số lượng mỗi loại hàng hoá họ mua trên thị trường sản phẩm.

Ba câu hỏi cơ bản và chính phủ

Tất nhiên, trong bất kỳ nền kinh tế thế giới hiện thực nào, các thị trường không đưa ra tất cả các quyết định này. Trong tất cả các xã hội, chính phủ sẽ tác động lên cái gì sẽ được sản xuất, sản phẩm được sản xuất như thế nào và ai nhận được sản phẩm đó. Chi tiêu của chính phủ, các nguyên tắc an toàn và y tế, quy định mức lương tối thiểu, luật cấm lao động trẻ em, quy định về môi trường, hệ thống thuế và các chương trình phúc lợi, tất cả đều có tác động đáng kể lên câu trả lời của bất kỳ một xã hội nào với ba câu hỏi này. Chúng ta sẽ xem xét các chủ đề này trong chương kế tiếp. Bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào một nền kinh tế thị trường riêng lẻ. Trong nền kinh tế thị truờng riêng lẻ này, có ba đối tượng tham gia khu vực tư nhân: hộ gia đình, doanh nghiệp và yếu tố nước ngoài.

Hộ gia đình

Theo định nghĩa của Cơ quan điều tra dân số, một hộ gia đình bao gồm một hoặc hơn một cá nhân đang sống trong cùng một nhà.

Các loại xí nghiệp

Có ba loại xí nghiệp:

• sở hữu cá nhân (sole proprietorship)

• chung vốn (partnership)

• công ty liên doanh (corporation)

Sở hữu cá nhân là một xí nghiệp chỉ có một người sở hữu. Lợi thế chính của hình thức sở hữu này là mang lại cho người chủ quyền tự quyết (khả năng tự làm chủ của anh ta hoặc cô ta). Mặc dù vậy có vài bất lợi. Do tỷ lệ thất bại cao của các xí nghiệp sở hữu các nhân mới thành lập, rất khó thu được vốn để thu được tư bản vật chất. Người chủ sở hữu cũng phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý vô hạn. Điều này có nghĩa là của cải cá nhân bị rủi ro nếu kinh doanh bị thất bại hoặc bị kiện cáo. Trong khi sở hữu cá nhân là hình thức phổ biến nhất của các xí nghiệp, hầu hết các xí nghiệp đều rất nhỏ. Sở hữu cá nhân chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh số bán hàng của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Chung vốn là những xí nghiệp có hai hoặc hơn hai cá nhân cùng chung sở hữu. Hình thức tổ chức kinh doanh này mang lại lợi thế hơn so với sở hữu cá nhân bằng cách cho phép những người chủ sở hữu góp chung vốn, kỹ năng và tài nguyên. Chi phí của góp chung các nguồn tài nguyên làm biến mất quyền tự quyết của mỗi người chủ sở hữu. Như trong trường hợp sở hữu cá nhân, hình thức chungvốn cũng chịu trách nhiệm pháp lý vô hạn.

Một liên doanh là một xí nghiệp tồn tại với tư cách một thực thể pháp lý được tạo thành từ các chủ sở hữu. Công ty liên doanh có thể ký kết hợp đồng, sở hữu tài sản, vay tiền giống như một cá nhân vậy. Các cổ đông của công ty liên doanh sở hữu công ty. Tuy nhiên, nếu công ty tuyên bố phá sản, chỉ những tài sản của công ty mới gặp rủi ro. Các tài sản cá nhân của chủ sở hữu không gặp rủi ro (họ chỉ mất những tài sản có dưới dạng hình thức cổ phiếu). Điều này cho phép người chủ sở hữu chỉ có "trách nhiệm pháp lý hữu hạn". Đổi lại lợi thế này là việc thu nhập của công ty liên doanh bị đánh thuế kép. Bất kỳ lợi nhuận nào mà công ty nhận được bị đánh thuế thu nhập trước khi được phân phối theo cổ tức của các cổ đông. Các cổ tức mà các cổ đông nhận được lại bị đánh thuế một lần nữa về thu nhập cá nhân của người chủ sở hữu.

Như trong sách của bạn, hầu hết các sản phẩm của Hoa Kỳ được sản xuất tại các xí nghiệp tương đối lớn. Các công ty liên doanh chiếm tỉ lệ sản xuấtlớn nhất trong số các sản phẩm được sản xuất này.

Công ty đa quốc gia ngày càng trở nên quan trọng trong vài thập kỷ qua. Các công ty đa quốc gia là các công ty mà sở hữu và hoạt động sản xuất ở nhiều hơn một quốc gia.

Thương mại quốc tế

Trong thập kỷ qua, lưu lượng thương mại quốc tế tăng liên tục. Đóng góp của khu vực quốc tế với nền kinh tế nằm trong cả xuất khẩu và nhập khẩu. Khi xuất khẩu của Hoa Kỳ vượt quá nhập khẩu, thặngdư thương mại xuất hiện; thâm hụt thương mại xảy ra khi nhập khẩu vượt quá xuất khẩu.

Luồng lưu thông hàng hoá (circular flow)

Biểu đồ Luồng lưu thông hàng hoádưới đây minh hoạ cho dòng hàng hoá, dịch vụ và tài nguyên luân chuyển giữa hộ gia đình và xí nghiệp.Như biểu đồ này minh hoạ, các xí nghiệp cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho các hộ gia đnh trong khi các hộ gia đình cung cấp cho các xí nghiệp các yếu tố sản xuất kinh tế (đất đai, lao động, tư bản và khả năng lãnh đạo).

Luồng tiền tệ cùng với luồng hàng hoá, dịch vụ và tài nguyên được thêm vào biểu đồ dưới đây. Như biểu đồ minh hoạ, các hộ gia đình sử dụng thu nhập mà họ nhận được qua việc cung cấp các yếu tố sản xuất để trả tiền cho các hàng hoá và dịch vụ. Mối tương quan giữa thị trường sản phẩm và thị trường các yếu tố sản xuất được biểu hiện rõ ràng trong biểu đồ này. Các hộ gia đình có thể mua được hàng hoá và dịch vụ do kết quả của việc họ nhận được thu nhập từ các xí nghiệp. Tương tự các xí nghiệp có thể trả lương, lãi suất, tiền thuê và lợi nhuận như là kết quả của doanh thu mà họ nhận được từ việc bán hàng hoá và dịch vụ cho các hộ gia đình.


Dẫu vậy biểu đồ này vẫn là một sự quá đơn giản hoá. Không phải tất cả thu nhập của hộ gia đình được sử dụng vào mua hàng hoá và dịch vụ; một lượng thu nhập được dành để tiết kiệm. Phần tiết kiệm này cho thấy một sự rò rỉ chi tiêu trong vòng lưu chuyển trên. Thật may là đầu tư mang lại một "mũi tiêm" bổ sung chi tiêu đối lại với sự rò rỉ này. Như biểu đồ trên cho thấy, vai trò tài chính trung gian mang lại người vay tiền và người cho vay. Điều này cho phép tiết kiệm của hộ gia đình trở thành một nguồn tài chính sử dụng cho đầu tư của các xí nghiệp.

Biểu đồ trên không tính tới thương mại quốc tế. Nhập khẩu là dòng hàng hoá và dịch vụ cộng thêm vào nền kinh tế nội địa trong khi xuất khẩu là dòng hàng hoá và dịch vụ chảy ra ngoài. Mức xuất khẩu ròng bằng xuất khẩu trừ nhập khẩu. Nếu xuất khẩu ròng là dương, ta có luồng hàng hoá và dịch vụ ròng chảy ra ngoài. Nếu mức xuất khẩu ròng là âm kết quả là ta có một luồng hàng hoá và dịch vụ ròng chảy vào trong. Chi trả cho xuất khẩu ròng là phần bổ sung thực cho vòng luân chuyển trên khi xuất khẩu ròng là dương nhưng sẽ là rò rỉ thực khi xuất khẩu ròng là âm.