Giá và Sản Lượng trên Một Thị Trường Độc Quyền
Languages Study       Home       CNQTDN         Import and Export     Tips for Enterprise Management 

Giá và Sản Lượng trên Một Thị Trường Độc Quyền

Tác giả: John Kane
Người dịch: Nguyễn Hương Lan

Trong tuần này, chúng ta sẽ xem xét giá cả và sản lượng được quyết định trên một thị trường độc quyền như thế nào. Một thị trường độc quyền được đặc trưng bởi:

  1. một người bán duy nhất
  2. không có hàng hoá thay thế gần giống
  3. có những rào cản hiệu quả ngăn cản việc gia nhập thị trường

Thị trường độc quyền

Những rào cản với việc gia nhập thị trường có thể tồn tại vì ba lý do:

  1. Quy mô kinh tế (economies of scale),
  2. Hoạt động của công ty, và/ hoặc
  3. Hoạt động của chính phủ

Nếu quy mô kinh tế tồn tại với mức sản lượng tương đương, các công ty lớn có thể sản xuất hàng hoá với một mức giá thấp hơn với mức giá của các công ty nhỏ hơn có thể sản xuất. Biểu đồ dưới đây minh hoạ cho khả năng này. Khi một ngành kinh doanh thuộc loại này bắt đầu phát triển, có thể có nhiều công ty nhỏ. Giả sử, ví dụ tất cả những công ty này có đường tổng chi phí trung bình là "ATC0". Mặc dù vậy, nếu một trong số những công ty này lớn hơn các công ty khác nó có thể sản xuất hàng hoá với một mức giá thấp hơn (ví dụ như P') , tại mức giá này các công ty nhỏ hơn sẽ chịu lỗ. (Lưu ý các công ty nhỏ hơn sẽ nhận được mức lợi nhuận bằng 0 nếu mức giá là P0. Tại mức giá P', các công ty nhỏ hơn sẽ chịu lỗ và công ty lớn hơn sẽ nhận được mức lợi nhuận kinh tế bằng 0).

Trong tình huống này, các công ty nhỏ hơn rút cục sẽ bị buộc phải rời bỏ ngành kinh doanh này hoặc sát nhập với các công ty khác để trở nên ít nhất cũng lớn bằng công ty lớn nhất hiện thời. Khi các công ty tiếp tục phát triển (vừa thông qua sự mở rộng nội bộ và vừa bằng cách mua toàn bộ các công ty nhỏ hơn), chi phí trung bình của họ tiếp tục giảm. Các công ty nhỏ hơn tiếp tục biến mất cho tới khi thậm chí chỉ còn một công ty lớn tồn tại. Một ngành kinh doanh như vậy được gọi là độc quyền tự nhiên (natural monopoly) do hậu quả dài hạn của quá trình cạnh tranh tạo ra một ngành kinh doanh độc quyền.

Khái niệm "độc quyền tự nhiên" tại Hoa Kỳ trước tiên được sử dụng để giải thích những phát triển ban đầu của ngành công nghiệp điện thoại tại Hoa Kỳ. Trong những năm đầu, hầu hết các thành phố có một vài công ty điện thoại cạnh tranh cung cấp dịch vụ điện thoại. Để gọi cho tất cả những người có điện thoại trong một thành phố cho trước, mọi người có thể phải đăng ký tới 3 hoặc 4 dịch vụ điện thoại (do ban đầu chúng không được kết nối với nhau). Mặc dù vậy, do tính chất cấp bằng sáng chế và những thuận lợi ngay từ đầu, Bell Company là công ty lớn hơn tất cả những công ty cạnh tranh khác. Để xem tại sao điều này mang lại lợi thế, nên nhớ là đã từng có một công ty trả cho việc xây dựng tuyến đườngvà đặt các cột và dâyđiện thoại trên một con phố cho trước, chi phí cho một người tiêu dùng thêm (trên con phố đó) là khá nhỏ. Công ty vì vậy có mức chi phí trung bình thấp hơn với hầu hết mọi người tiêu dùng. Điều này giải thích tại sao AT&T có thể đưa ra mức giá thấp hơn mức giá khi đó của các công ty cạnh tranh. AT&T mua đứt các công ty này khi chúng không còn lợi nhuận nữa. Do chính phủ nhận thấy việc có nhiều công ty điện thoại nhỏ sẽ gây tốn kém hơn, chính phủ cho phép AT&T hoạt động như một công ty độc quyền bị kiểm soát (regulated monopoly) trong đó chính phủ kiểm soát những mức giá có thể phải trả cho dịch vụ điện thoại. (Chính phủ chọn cách phá bỏ AT&T vào cuối thế kỷ 20 vì việc sản xuất sóng vi ba và truyền tải tín hiệu điện thoại qua vệ tinh và hệ thống điều chỉnh kỹ thuật số được cho là một số quy mô kinh tế hiện tại dưới công nghệ mới).

Một cách mà các công ty có thể dành được sức mạnh độc quyền là bằng cách sở hữu độc quyền nguồn nguyên liệu thô. Như trong sách giá khoa của bạn lưu ý, một gia đình tại New Mexicokiểm soát hầu hết các nguồn cung cấp chất làm khô.Các công ty có thể tăng chi phí chìm (sunk cost) đi cùng với việc gia nhập thị trường để hạn chế những công ty mới. Chi phí chìm là chi phí không thể bù lại được một khi rời bỏ ngành kinh doanh. Những chi phí chìm như vậy bao gồm những chi phí như tiền quảng cáo cần có để đảm bảo sự công nhận thương hiệu. Nếu một công ty sử dụng một số tiền lớn vào việc quảng cáo, các công ty mới gia nhập ngành kinh doanh sẽ phải chi một số tiền tương tự để tương xứng với chi tiêu quảng cáo này. Trong khi việc đầu tư vào các toà nhà có thể (ít nhất là một phần) được bồi thường nếu một công ty rời bỏ thị trường, chi phí chìm sẽ không thể thu hồi lại được. Những chi phí này là chi phí của việc rời bỏ cần được các công ty tính tới khi tham gia một ngành kinh doanh. Nếu tất cả các chi phí đều có thể thu hồi lại được khi rời bỏ thị trường, các công ty có thể hoàn toàn sẵn sàng gia nhập dù chỉ để có thể thu được lợi nhuận ngắn hạn tạm thời. Nếu họ biết họ sẽ mất một số tiền lớn dưới hình thức các chi phí chìm, họ sẽ thận trọng hơn khi gia nhập một ngành kinh doanh. Những chi phí chìm lớn cũng khó mà được tài trợ. (Một vấn đề mà John DeLorean đã gặp phải khi ông cố gia nhập thị trường sản xuất ô tô… Phương pháp bỏ vốn cho những chi phí chìm lớn của ngành công nghiệp này không được các cấp có thẩm quyền chấp nhân…).

Bằng sáng chế và giấy phép mang lại hai loại rào cản gia nhập do chính phủ tạo ra. Trong khi việc bảo vệ bằng sáng chế là cần thiết để đảm bảo khuyến khích các công ty bỏ tiền nghiên cứu và phát triển, nó cũng mang lại cho người chủ bằng sáng chế một số mức độ độc quyền nhất định. Đây là cách Polaroid có thể giữ sự độc quyền dài hạn của hãng trong ngành kinh doanh phim ảnh.

Độc quyền địa phương (local monopoly) là một loại độc quyền tồn tại ở một khu vực địa lý cụ thể. Ở nhiều vùng, chỉ có một công ty được cung cấp báo địa phương (ít nhất là trên cơ sở hàng ngày). Tại Syracuse chẳng hạn, công ty báo chí Syracuse là công ty cung cấp báo địa phương duy nhất (lưu ý là công ty này xuất bản cả tờ báo buổi sáng Post - Standard, tờ báo buổi trưa Herald American).

Cầu, AR, MR, TR và độ co giãn

Đường cầu của một công ty độc quyền là đường cầu thị trường (do công ty là công ty duy nhất trên thị trường). Do đường cầu thị trường là đường cong có độ dốc xuống dưới, doanh thu cận biên sẽ ít hơn giá của hàng hoá (mối quan hệ này đã được nói tới chi tiết tại Chương 9). Như đã lưu ý trước đó, doanh thu cận biên là:

·dương khi cầu co giãn,

·bằng 0 khi cầu là đơn vị co giãn, và

·âm khi cầu không co giãn

Mối quan hệ này được miêu tả trong biểu đồ dưới đây. Như biểu đồ này minh hoạ, tổng doanh thu đạt tối đa tại mức sản lượng mà ở đó cầu là đơn vị co giãn (và MR = 0). Có thể đúng khi giả định rằng đây là mức sản lượng tốt nhất cho việc sản xuất của công ty. Mặc dù vậy, điều này chỉ đúng trong trường hợp mục đích của công ty là tối đa hoá doanh thu. Một công ty tối đa hoá lợi nhuận cần phải tính tới cả chi phí và doanh thu vào việc quyết định mức sản lượng.

Như trong tất cả các cơ cấu thị trường khác, doanh thu trung bình (AR) bằng mức giá của hàng hoá. (Để hiểu điều này cần lưu ý AR = TR/Q = (PxQ)/Q = P). Vì vậy, giá được cho trước bởi đường cầu là doanh thu trung bình mà công ty nhận được tại mỗi mức sản lượng.

Như đã nói tới trong Chương 9, bất kỳ công ty nào tối đa hoá lợi nhuận bằng việc sản xuất tại mức sản lượng mà tại đó doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên (chừng nào P > AVC). Với công ty độc quyền được mô tả trong biểu đồ dưới đây, MR = MC tại mức sản lượng Q0. Giá do công ty tính là P0 (giá mà công ty có thể tính tại mỗi mức sản lượng với đường cầu cho trước). Do giá P0 vượt quá tổng chi phí trung bình (ATC0) tại mức sản lượng này, công ty sẽ thu được lợi nhuận. Mặc dù vậy, lợi nhuận độc quyền này khác với lợi nhuận mà các công ty cạnh tranh hoàn hảo nhận được do những lợi nhuận độc quyền này sẽ được duy về dại hạn (do các rào cản với việc gia nhập là đặc trưng của một thị trường độc quyền).

Tất nhiên, một công ty độc quyền cũng có thể chịu lỗ. Biểu đồ dưới đây minh hoạ cho khả năng này. Trong biểu đồ này, mức lỗ mà công ty chịu chính là khu vực bôi màu. Mặc dù do giá lớn hơn AVC, công ty tiếp tục hoạt động trong ngắn hạn, nhưng sẽ rời bỏ thị trường về dài hạn. Lưu ý là sở hữu độc quyền không đảm bảo việc duy trì lợi nhuận kinh tế. Hoàn toàn có khả năng ít người muốn có độc quyền trong việc sản xuất một hàng hoá nào đó…

Một công ty độc quyền sẽ đóng cửa về ngắn hạn nếu mức giá thấp hơn AVC. Khả năng này được minh hoạ trong biểu đồ dưới đây.

Những ai không nghiên cứu kinh tế thường tin một nhà độc quyền có khả năng chọn bất kỳ mức giá nào mà họ muốn và có thể luôn nhận được lợi nhuận cao hơn bằng việc tăng giá. Dù vậy, như trong tất cả các cơ cấu thị trường khác, nhà độc quyền bị kiềm chế bởi mức cầu sản phẩm của họ. Nếu một công ty độc quyền muốn tối đa hóa lợi nhuận, công ty phải lựa chọn mức sản lượng mà tại đó MR=MC. Điều này quyết định mức giá duy nhất được tính trong ngành kinh doanh này. Một sự tăng giá lớn hơn mức giá này sẽ làm giảm lợi nhuận của công ty.

Phân biệt giá cả và bán phá giá

Các công ty hoạt động trong các thị trường không phải thị trường cạnh tranh hoàn hảo có thể tăng mức lợi nhuận bằng việc phân biệt giá cả (price discrimination), một thực tế trong đó mức giá cao hơn được tính với những khách hàng có cầu không co giãn nhất với sản phẩm. Điều kiện cần thiết cho việc phân biệt giá cả gồm:

· công ty không thể là người làm giá,

· công ty phải có thể phân loại khách hàng theo độ co giãn của cầu của họ, và

· việc bán lại sản phẩm phải là việc không khả thi.

Biểu đồ dưới đây minh hoạ việc phân biệt giá cả có thể được sử dụng như thế nào trong thị trường hàng không. Những người bay đi nghỉ mát có vẻ có cầu co giãn hơn những người bay đi làm việc. Như biểu đồ dưới đây chỉ cho thấy, giá tối ưu là giá tính với những người bay đi làm việc cao hơn giá tính với những người bay đi nghỉ. Các hãng hàng không tham gia vào việc phân biệt giá cả bằng cách đưa ra mức tiền vé thấp "siêu tiết kiệm" đòi hỏi phải nghỉ cuối tuần và vé phải được mua trước 2 - 4 tuần. Những điều kiện này có vẻ dễ dàng, được các cá nhân bay đi nghỉ thoả mãn. Điều này giúp đảm bảo các khách hàng có cầu có độ co giãn nhất trả mức giá thấp nhất với hàng hoá này.

Những ví dụ khác của phân biệt giá gồm giá điện thoại ban ngày và buổi tối, giảm giá cho trẻ em và người lớn tuổi tại các nhà hàng và rạp chiếu phim, cuống vé giảm giá trên các tờ báo ngày Chủ nhật. (Hãy chắc là bạn hiểu tại sao mỗi trường hợp này là một ví dụ về sự phân biệt giá cả). (TQ hiệu đính, ngay tại Việt Nam, tuy các bà bạn hàng không học lý thuyết kinh tế, nhưng họ cũng phân biệt giá cả lắm. Các cậu nào nói tiếng Việt không rành, da trắng hồng là họ biết ngay là Việt Kiều, và họ nói thách quá trời luôn! Đó là phân biệt giá cả).

Khi các quốc gia thực hiện sự phân biệt giá cả bằng việc tính mức giá khác nhau cho các quốc gia khác nhau, họ thường bị buộc tội là bán phá giá (dumping) tại các quốc gia có mức giá thấp. Lợi dụng bán phá giá (Predatory dumping) xảy ra khi một quốc gia ban đầu tính một mức giá thấp nhằm triệt bỏ những người cạnh tranh trong nước bạn và sau đó tăng giá khi ngành kinh doanh trong nước bạn bị thiệt hại. Trong khi người ta thường khẳng định về việc lợi dụng bán phá giá, bằng chứng cho điều này là tương đối không thuyết phục.

So sánh thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền

Phần bên trái của biều đồ dưới đây minh hoạ cho thặng dư mà người tiêu dùng và người sản xuất nhận được trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Phần bên tay phải biểu đồ minh hoạ mức thặng dư thất thoát mà người tiêu dùng và người sản xuất phải chịu trong một thị trường độc quyền thay cho một thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Như biểu đồ này cho thấy, việc đưa ra giá của một công ty độc quyền dẫn tới giá tăng từ P(pc) tới P(m) trong khi sản lượng giảm từ Q(pc) xuống Q(m). Giá cao hơn và số lượng giảm trong ngành độc quyền này dẫn tới thặng dư của người tiêu dùng giảm bằng phần hình thang ACBP(pc). Mặc dù vậy, điều này không phải là chi phí của xã hội do phần hình chữ nhật P(m)CEP(pc) được chuyển sang cho nhà độc quyền như phần thặng dư thêm của người sản xuất. Chi phí ròng xã hội là phần tam giác xanh CBF. Chi phí ròng của một thị trường độc quyền được gọi là sự thất thu tới hạn (deadweight loss). Đây là một phuơng pháp tính thiệt hại của thặng dư của người tiêu dùng và người sản xuất do mức sản xuất thấp hơn trong một ngành kinh doanh độc quyền.

Một số nhà kinh tế cho rằng mối đe doạ cạnh tranh tiềm ẩn có thể khuyến khích các công ty độc quyền sản xuất thêm nhiều hàng hoá tại một mức giá thấp hơn mô hình trên đưa ra. Lập luận này cho thấy sự thất thu tới hạn từ một ngành độc quyền nhỏ hơn khi các rào cản của việc gia nhập ít hiệu quả hơn. Lo sợ sự can thiệp của chính phủ (dưới hình thức điều chỉnh giá hoặc luật chống phá giá) có thể giữ mức giá trong một ngành độc quyền thấp hơn mức người ta dự tính.

Một điểm liên quan là không hợp lý khi so sánh kết quả của một thị trường cạnh tranh hoàn hảo với kết quả của một thị trường độc quyền do quy mô kinh tế mang lại. Trong khi các công ty cạnh tranh có thể sản xuất nhiều hàng hoá hơn so với một công ty độc quyền có thể sản xuất với cùng một đường chi phí, một công ty độc quyền lớn có thể sản xuất hàng hoá với mức chi phí thấp hơn những công ty nhỏ hơn có thể sản xuất khi tính tới quy mô kinh tế. Điều này làm giảm sự thất thu tới hạn được dự tính do kết quả của sự độc quyền.

Nói cách khác, deadweigh loss có thể nói giảm đi chi phí của sự độc quyền do kết quả của sự thiếu hiệu năng Xhành vi tìm kiếm địa tô (rent-seeking behavior) về phần nhà độc quyền. Sự thiếu hiệu năng X xuất hiện khi nhà độc quyền ít có động cơ sản xuất hàng hoá với mức chi phí thấp nhất do họ không bị đe doạ bởi áp lực cạnh tranh. Hành vi tìm kiếm địa tô xảy ra khi các công ty mở rộng các nguồn tài nguyên để dành độc sự độc quyền bằng cách thuê luật sư, người vận động hành lang… với nỗ lực nhằm nhận được quyền độc quyền do chính phủ cấp cho. Những hoạt động tìm kiếm địa tô này không mang lại lợi ích cho xã hội nói chung và làm lãng phí các nguồn tài nguyên khỏi hoạt động sản xuất. (X-inefficiency) hoặc

Kiểm soát độc quyền tự nhiên

Như đã lưu ý ở trên, một công ty độc quyền có thể sản xuất với mức chi phí của mỗi đơn vị hàng hoá thấp hơn mức chi phí mà bất kỳ công ty nhỏ hơn nào có thể sản xuất trong một thị trường độc quyền tự nhiên. Trong trường hợp này, chính phủ nói chung điều chỉnh mức giá mà một công ty độc quyền có thể thay đổi. Biểu đồ dưới minh hoạ cho chiến lược điều chỉnh thay thế trong một ngành kinh doanh như vậy. Nếu chính phủ để mặc cho nhà độc quyền, họ sẽ tối đa hoá lợi nhuận bằng việc sản xuất Q(m) đơn vị hàng hoá và tính mức giá P(m). Thay vào đó, giả sử chính phủ cố cạnh tranh trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo bằng cách đặt giá bằng với mức chi phí cận biên. Điều này sẽ xảy ra tại mức giá P(mc) và mức sản lượng Q(mc). Dù vậy, do đây là một sự độc quyền tự nhiên, đường chi phí trung bình giảm dọc mức sản lượng tương đương. Nếu chi phí trung bình giảm, chi phí cận biên phải thấp hơn mức chi phí trung bình (mối quan hệ giữa chi phí cận biên và chi phí trung bình được nói chi tiết trong Chương 9). Vì vậy, nếu giá bằng chi phí cận biên, giá sẽ phải thấp hơn tổng chi phí trung bình và công ty độc quyền sẽ chịu lỗ. Chiến lược giá cả này chỉ có thể tồn tại về dài hạn nếu chính phủ trợ cấp cho việc sản xuất hàng hoá này.

Một chiến lược giá cả thay thế là để đảm bảo người sở hữu độc quyền nhận được chỉ một "mức lợi tức công bằng" với sự đầu tư của họ thay vì nhận được lợi nhuận độc quyền. Điều này sẽ xảy ra nếu giá được đặt tại mức P(f). Tại mức giá này, lựa chọn tối ưu cho công ty là sản xuất Q(f) đơn vị hàng hoá. Chừng nào người sở hữu độc quyền còn nhận được tỉ lệ lợi tức công bằng, sẽ không có động cơ để công ty rời bỏ thị trường. Nói một cách đại thể, đây là chiến lược giá cả mà người điều chỉnh sử dụng giá lắp đặt thiết bị và dịch vụ cáp, và giá của các dịch vụ khác được sản xuất trong thị trường độc quyền được điều chỉnh.