Chương 1: Định Nghĩa Kinh Tế Học

Languages Study       Home       CNQTDN         Import and Export     Tips for Enterprise Management

Định nghĩa Kinh tế học

Tác giả: John Kane

Người dịch: Nguyễn Hương Lan

Điều đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận là vấn đề định nghĩa "kinh tế học". Các nhà kinh tế nói chung thường định nghĩa kinh tế học là việc nghiên cứu xem các cá nhân và xã hội sử dụng những nguồn tài nguyên hạn chế để thoả mãn những nhu cầu vô hạn như thế nào. Để xem khái niệm này có nghĩa như thế nào, hãy nghĩ về tình huống của bản thân bạn. Liệu bạn có đủ thời gian làm mọi việc mà bạn muốn làm không? Bạn có thể mua mọi thứ mà bạn muốn được sở hữu không? Các nhà kinh tế cho rằng thực sự mọi người muốn nhiều thứ hơn. Thậm chí ngay cả những người giàu nhất trong xã hội cũng không thoát được hiện tượng này.

Quan hệ giữa các nguồn lực hạn chế và những mong muốn vô hạn cũng được áp dụng với toàn xã hội nói chung. Liệu bạn có nghĩ là bất kỳ xã hội nào cũng có thể thoả mãn mọi mong muốn? Hầu hết các xã hội đều mong muốn có dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt hơn, chất lượng giáo dục cao hơn, đói nghèo ít hơn, một môi trường trong sạch hơn, vân vân. Thật không may, không có đủ sẵn các nguồn lực để thoả mãn mọi mục tiêu này.

Hàng hoá kinh tế (economic goods) , Hàng hoá miễn phí (free goods) và Hàng sa thải kinh tế (economic bads)

Một hàng hoá được coi là một hàng hoá kinh tế (còn được gọi là một hàng hoá khan hiếm) nếu số lượng "cầu" hàng hoá vượt số lượng "cung" tại mức giá bằng zero. Nói cách khác, một hàng hoá là một hàng hoá kinh tế nếu mọi người muốn có nhiều hàng hoá đó hơn số lượng hàng hoá có sẵn nếu nó được cấp miễn phí.

Một hàng hoá được gọi là hàng hoá miễn phí nếu số lượng cung hàng hoá vượt quá số lượng cầu hàng hoá tại mức giá bằng 0. Nói cách khác, một hàng hoá là hàng hoá tự do nếu có nhiều hàng hoá hơn số lượng hàng hoá cần đủ cho mọi người thậm chí tới mức hàng hoá được cung cấp miễn phí. Các nhà kinh tế cho là có tương đối ít nếu không muốn nói là không có hàng hoá miễn phí.

Hàng sa thải kinh tế nếu mọi người sẵn sàng trả tiền để tránh gặp phải điều đó. Ví dụ, hàng sa thải kinh tế bao gồm những thứ như rác thải, ô nhiễm, bệnh tật.

Hàng hoá được sử dụng để sản xuất ra các hàng hoá và dịch vụ khác được gọi là các nguồn tài nguyên kinh tế (và còn được gọi là những nhân tố đầu vào của sản xuất. Những nguồn tài nguyên này được phân thành các nhóm như sau:

1. Đất,

2. Lao động

3. Vốn, và

4. Khả năng làm doanh nghiệp.

Mục "đất đai" bao gồm tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Những nguồn tài nguyên thiên nhiên này bao gồm cả bản thân đất đai, cũng như các khoáng sản, dầu mỏ, gỗ hoặc nước đang tồn tại trên hoặc dưới mặt đất. Mục này đôi khi được cho là chỉ gồm "những món quà miễn phí của tự nhiên", những nguồn tài nguyên tồn tại độc lập với hoạt động con người.

Nhập lượng lao động bao gồm những dịch vụ về thể chất và trí tuệ do hoạt động con người mang lại. Những nguồn lực được gọi là "vốn" bao gồm máy móc và trang thiết bị để sản xuất ra sản phẩm. Lưu ý việc sử dụng từ "vốn" khác với cách sử dụng từ này trong cuộc sống hàng ngày. Chứng khoán, cổ phiếu và những tài sản tài chính khác không phải là "vốn" theo định nghĩa này.

Khả năng làm doanh nghiệp liên quan tới khả năng tổ chức sản xuất và chịu rủi ro. Bạn không nên liệt kê nó như một nguồn lực tách biệt mà thay vào đó nên coi nó như một dạng của nhập lượng về lao động. Mặc dù hầu hết tất cả những phần giới thiệu trong sách trên được liệt kê như một nguồn lực tách biệt. (Không, sách của bạn không sai, mà nó chỉ sử dụng cách khác để phân loại các nguồn lực. Mặc dù vậy, tôi nghĩ tốt hơn nên gắn nó với những gì đã được phân loại theo tiêu chuẩn trong khoá học này).

Hình thức thanh toán cho mỗi nguồn lực được liệt kê trong bảng dưới đây:

Nguồn tài nguyên kinh tế Hình thức thanh toán
đất đai thuế
lao động lương
vốn lãi suất
khả năng làm doanh nghiệp lợi nhuận

Tư lợi hợp lý

Như đã lưu ý ở trên, sự khan hiếm dẫn tới sự cần thiết phải lựa chọn những hình thức cạnh tranh thay thế. Các nhà kinh tế cho là các cá nhân theo đuổi sự tư lợi hợp lý của họ khi đưa ra sự lựa chọn. Điều này có nghĩa người ta cho là các cá nhân, với những thông tin có được tại thời điểm lựa chọn, lựa chọn sự thay thế mà họ tin là khiến họ thoả mãn nhất.

Lưu ý là cụm từ "tư lợi" có nghĩa hoàn toàn khác "ích kỷ". Những người tư lợi có thể cống hiến thời gian của mình cho các tổ chức từ thiện, tặng quà cho người yêu, góp phần làm từ thiện và tham dự những hoạt động nhân đạo tương tự khác. Mặc dù vậy, các nhà kinh tế cho là những con người vị tha lựa chọn những hành động này vì họ nhận thấy những hành động này mang lại hạnh phúc nhiều hơn là những hành động thay thế khác.

Phương pháp luận kinh tế

Bàn luận về kinh tế có thể liên quan tới cả những phân tích thực chứng và chuẩn tắc. Phân tích thực chứng (positive analysis) liên quan tới sự nỗ lực mô tả nền kinh tế hoạt động như thế nào. Kinh tế học chuẩn tắc (normative analysis) dựa trên những định hướng giá trị để đánh giá và kiến nghị những chính sách thay thế.

Với tư cách là một môn khoa học xã hội, kinh tế học cố gắng dựa trên phương pháp khoa học. Phương pháp khoa học này bao gồm những bước sau:

1. Quan sát một hiện tượng

2. Đơn giản hoá giả định và phát triển một mô hình (một tập hợp của một hoặc nhiều giả định).

3. Đưa ra dự đoán, và

4. Kiểm tra mô hình

Nếu mô hình bị phủ nhận trong bước 4, hãy lập một mô hình mới. Nếu kết quả kiểm tra không phủ nhận mô hình, thực hiện kiểm tra thêm

Lưu ý những kết quả kiểm tra một mô hình có thể không bao giờ chứng minh một mô hình là đúng. Tuy nhiên, một kết quả kiểm tra có thể bị sử dụng thiết lập một mô hình sai.

Các nhà kinh tế dựa trên giả định về tất cả các yếu tố không đổi (ceteris paribus) trong việc xây dựng các mô hình. Giả định này, được hiểu nguyên sơ là "những hằng số bất biến" cho phép các nhà kinh tế đơn giản hoá thực tế khiến nó thực sự dễ hiểu hơn.

Ngụy biện lô-gíc

Ngụy biện tổng thể (fallacy of composition): xảy ra khi một người tư duy sai đã cố tổng quát hoá từ một mối quan hệ đúng cho một cá nhân, nhưng lại không đúng cho toàn bộ nhóm. Ví dụ, "bất kỳ ai có thể đứng quan sát một buổi hoà nhạc tốt hơn ngồi" (bất luận việc làm của các người khác?). Điều này là không đúng, mặc dù nó nói là mọi người có thể nhìn tốt hơn nếu mọi người đứng.

Tương tự, ai đó cũng sẽ mắc phải ngụy biện tổng thể nếu họ khẳng định, vì một người nào đó có thể làm tăng của cải của anh ta hoặc cô ta bằng việc ăn trộm từ hàng xóm (giả sử không bị bắt giữ), đồng nghĩa là mọi người trở nên giàu có hơn nếu mọi người đều ăn trộm từ hàng xóm của mình.

Sự liên tưởng như là nguỵ biên sai nguyên nhân (causation fallacy), còn có tên gọi mang tính ít kỹ thuật là từ latinh "post hoc, ergo propter hoc", nếu một người giả định sai rằng một sự kiện là kết quả một sự kiện khác chỉ đơn giản vì nó xảy ra trước sự kiện kia. Ví dụ Super Bowl được thảo luận trong sách của bạn là một ví dụ hay về sự nguỵ biện có lô gíc này.

(TQ hiệu đính: hai ngụy biện mà các sinh viên kinh tế hay kinh tế gia thường phạm là "ngụy biện tổng thể", và "ngụy biện sai nguyên nhân". Ngụy biện tổng thể lấy 1 sự việc đúng, và quy cho thành một chân lý. Ví dụ, khi đi xem phim, nếu mọi người ngồi và ta đứng, thì ta sẽ thấy rõ hơn. Nhưng không thể vì sự việc này đúng, mà đưa ra chân lý rằng đi xem phim đứng thì thấy rõ hơn, vì nếu mọi người cùng đứng thì có khác gì mọi người cùng ngồi? Ngụy biện sai nguyên nhân là đưa ra những lý giải nhân quả không đúng. Đọc phần Lý Luận Giỏi để hiểu nhiều hơn về các loại ngụy biện thông dụng.)

Kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô

Kinh tế vi mô liên quan tới việc nghiên cứu về các công ty riêng lẻ và các loại thị trường riêng lẻ. Kinh tế vĩ mô liên quan tới việc nghiên cứu tổng thể nền kinh tế.

Phân tích đồ thị và phân tích đại số trong kinh tế học

(Đây là một bản tóm tắt những tiêu chuẩn quan trọng nhất được gắn ở phụ lục chương 1). Đồ thị được sử dụng rộng rãi trong các phân tích kinh tế nhằm cho thấy mối quan hệ tồn tại giữa các biến số kinh tế. Hai ví dụ đơn giản của mối quan hệ này có thể thấy là quan hệ trực tiếp và quan hệ nghịch đảo.

Một mối quan hệ trực tiếp là mối quan hệ tồn tại giữa hai biến số X và Y trong đó nếu một lượng tăng lên ở X luôn biến thiên cùng với một lượng tăng lên ở Y và một lượng giảm ở X biến thiên cùng một lượng giảm ở Y. Một đồ thị vẽ một mối quan hệ như vậy sẽ là đường thẳng dốc lên trên như đồ thị dưới đây.

Một mối quan hệ trực tiếp có thể là quan hệ tuyến tính (như trong biểu đồ trên), hoặc có thể là quan hệ phi tuyến tính (như trong những biểu đồ dưới)

Một mối quan hệ nghịch đảo là mối quan hệ nói lên sự tồn tại giữa hai biến X và Y trong đó nếu một lượng tăng lên ở X luôn đi cùng với một lượng giảm đi ở Y và một lượng giảm ở X đi cùng một lượng tăng ở Y. Một đồ thị mô tả một mối quan hệ nghịch đảo sẽ là đường thẳng dốc xuống dưới.

Một mối quan hệ nghịch đảo có thể là quan hệ tuyến tính hoặc phi tuyến tính (như được minh hoạ ở dưới)

Một mối quan hệ tuyến tính là một mối quan hệ có độ dốc không đổi, được xác định là:

Nếu một phương trình được viết dưới dạng: Y = mX + b, khi đó:

m = độ dốc, và

b = giá trị trên trục y.