Biểu Thuế Thuế Xuất Khẩu, Nhập Khẩu


Thuế 2008 - Biểu Thuế Thuế Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu (Áp Dụng Từ Ngày 06/02/2008)

Các bạn tải về tại:BTXNK2008.pdf

or Download file
BT XNK 2008.pdf

File FPD

dung lượng: 4.59KB

Bản tiếng Anh

---------------------------------------------------------------------------------

If you have any request, pls send message to YM: michaelhoan

B.W

Hoan

-------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Comments