Incoterms 2000

  Home       Tài liệu tham khảo   Thủ tục Xuất Nhập Khẩu           Links     Tiếng Anh     

INCOTERMS 2000

Lời nói đầu của Ông Maria Livanos Cattaui, Tổng Thư Ký Phòng Thương mại Quốc Tế

Nền kinh tế toàn cầu mở ra cơ hội to lớn hơn bao giờ hết để doanh nghiệp tiếp cận tới các thị trường phắp nơi trên thế giới. Hàng hoá được bán ra ỏ nhiều nước hơn, với số lượng ngày càng lớn và chủng loại đa dạng hơn. Giao dịch mua bán quốc tế ngày càng nhiều và phức tạp, do vậy, nếu hợp đồng mua bán hàng hoá không được soạn thảo một cách kỹ lưỡng sẽ có nhiều khả năng dẫn đến sự hiểu nhầm và những vụ tranh chấp tốn kém tiền bạc.Incoterms, quy tắc chính thức của Phòng Thương Mại Quốc tế về giải thích các điều kiện thương mại, tạo điều kiện cho giao dịch thương mại quốc tế diễn ra một cách trôi chảy. Việc dẫn chiếu đến Incoterms 2000 trong một hợp đồng mua bán hàng hoá sẽ phân định rõ ràng nghĩa vụ tương ứng của các bên và làm giảm nguy cơ rắc rối về mặt pháp lý. Kể từ khi Incoterms được Phòng Thương mại Quốc tế soạn thảo năm 1936, chuẩn mực về hợp đồng mang tính toàn cầu này thương xuyên được cập nhật để bắt kịp với nhịp độ phát triển của thương mại quốc tế. Incoterms 2000 có cân nhắc tới sự xuất hiện nhiều khu vực miễn thủ tục hải quan trong thời gian và qua, việc sử dụng thông tin liên lạc điện tử ngày càng thông dụng, về cả những thay đổi về tập quán vận tải. Incoterms 2000 đã sửa đổi và thể hiện nội dung của 13 điều kiện thương mại một cách đơn giản hơn và rõ ràng hơn.

Kiến thức uyên thâm của Ban nghiên cứu Tập quán Thương mại Quốc tế thuộc ICC bao gồm các thành viên từ nhiều nước trên thế giới và thuộc tất cả các lĩnh vực thương mại đảm bảo Incoterms 2000 sẽ đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp khắp nơi. Phòng Thương mại Quốc tế xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên của Ban nghiên cứu Tập quán Thương mại Quốc tế do giáo sư Fabio Bortolotti (Italia) làm Chủ tịch. Nhóm công tác về “Điều kiện Thương mại” do giáo sư Jan Ramberg (Thụy Điển) làm Chủ tịch, và nhóm soạn thảo bao gồm Chủ tịch là giáo sư Charles Debattista (Anh), cùng các ông Robert De Roy (Bỉ), Philippe Rapatout (Pháp), Jen Brredow (Đức) và Frank Reynolds (Mỹ).

NỘI DUNG CHÍNH CỦA INCOTERMS 2000

Phần dẫn giải

Phương thức vận tải và điều kiện tương ứng của Incoterms 2000

EXW: Giao tại xưởng

FCA: Giao cho người chuyên chở

FAS: Giao dọc mạn tàu

FOB: Giao lên tàu

CFR: Tiền hàng và cước

CIF: Tiền hàng, bảo hiểm và cước

CPT: Cước phí trả lời

CIP: Cước phí và bảo hiểm trả lời

DAF: Giao tại biên giới

DES: Giao tại tàu

DEQ: Giao tại cầu cảng

DDU: Giao chưa nộp thuế


DDP:Giaođãnộpthuế

Download ( has been removed as ICC' request)