HỢP ĐỒNG GIẤY IN BÁO

Hợp đồng giấy in báo (bản tiếng Việt)

HỢP ĐỒNG GIẤY IN BÁO

 

HỢP ĐỒNG SỐ 205 TL

 

Ngày 1 tháng 12 năm 1999

Giữa:

Liên hiệp Khoa học sản xuất Trắc địa Bản đồ

Ðịa chỉ: Láng Trung - Ðống Ða - Hà Nội - Việt Nam

Ðiện thoại: 42.846829

Telex: 294887 Vietco VT

Fax: 84-4-56446

Dưới đây gọi là người Mua

Và:

Công ty BOO SON, LTD

Ðịa chỉ: RM. 306, DONGHWA BLDG

19-2, NONHYUN - DIONG, KANGNAM - KU

SEOUL, KOREA

Ðịa chỉ điện tín: TWOHANDCO, SEOUL, KOREA

Dưới đây gọi là Người Bán

Hai bên thoả thuận: Người Mua mua và người Bán bán các mặt hàng với các điều khoản sau:

Ðiều 1: Mặt hàng, quy cách, chất lượng và số lượng

1. Mặt hàng: Giấy in báo

2. Nước xuất xứ: Trung Quốc

3. Tên người sản xuất:

4: Chất lượng và qui cách: Ðịnh lượng 49 +/- 2 gam/m2

Cuộn khổ rộng 787 mm

5. Số lượng: 200 MT ( tấn mét) +/- 5%

6. Ðóng gói: đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

7. Kí mã hiệu: Substance: 49 g/m2 +/-2

Destination: Haiphong Port

8. Cảng đến: Cảng Hải Phòng

Ðiều 2: Giá cả

Giá CIF cảng Hải Phòng bao gồm cả tiền bao bì đóng gói có thể đi biển được

Ðơn giá: USD 535/MT

Tổng trị giá: 107.000,00USD

Bằng chữ: Một trăm linh bảy nghìn Ðôla Mỹ chẵn

Ðiều 3: Thời gian giao hàng

40 ngày sau khi nhận được thư tín dụng (L/C)

Ðiều 4: Thanh toán

Bằng thư tín dụng không huỷ ngang trả bằng Ðôla Mỹ trong vòng 180 ngày với 0,8% tiền lãi cho người Bán khi xuất trình với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam bộ chứng từ sau, mỗi loại ba bản:

- Vận đơn sạch đã xếp hàng

- Hoá đơn thương mại

- Giấy chứng nhận trọng lượng và/hoặc số lượng

- Giấy chứng nhận do người Bán và/hoặc người sản xuất cấp

- Giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng Thương mại hoặc do người Bán cấp

- Giấy chứng nhận bảo hiểm

- Biên lai của thuyền trưởng thông báo đã nhận được 3 bộ chứng từ gửi hàng không chuyển nhượng được như đã nêu trên L/C được mở có giá trị trong vòng 15 ngày sau khi xếp hàng. Người Bán và người Mua sẽ chịu chi phí ngân hàng tương ứng ở nước mình, chi phí sửa đổi hoặc gia hạn L/C theo yêu cầu của bên nào thì bên ấy chịu

Ðiều 5: Bảo hiểm và giao hàng

1. Bảo hiểm: bảo hiểm của hàng hoá do Người bán chịu với điều kiện Mọi Rủi Ro

2. Thông báo giao hàng:

- Thông báo trước khi giao hàng: Trước khi gửi hàng, người bán sẽ thông báo cho người Mua bằng điện hoặc telex về thời gian giao hàng dự tính và tên tàu vận chuyển

- Thông báo cuối cùng về giao hàng : Trong vòng 24 giờ sau khi gửi hàng, Người bán sẽ thông báo bằng điện hoặc telex về: số hợp đồng, số lượng, trọng lượng cả bì, trọng lượng tịnh, kích thước ( dung tích), số kiện, giá trị hoá đơn, tên tàu vận chuyển, số vận đơn, ngày tàu rời cảng...

Ðiều 6. Kiểm tra tại cảng dỡ hàng

Người Mua có quyền nhờ VINACONTROL kiểm tra hàng ở cảng đến, nếu có sự không khớp nhau về số lượng và chất lượng thì trước tiên Người Mua sẽ gửi điện khiếu nại cho người Bán, sau đó trong vòng 90 ngày kể từ ngày dỡ hàng người Mua phải làm khiếu nại chính thức đòi bồi thường cùng các tài liệu kèm theo, người Bán phải giải quyết cho người Mua trong vòng 30 ngày nhận được yêu cầu chính thức đòi bồi thường của người Mua

Ðiều 7: Trường hợp bất khả kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm về sự trì hoãn hoặc sự không thực hiện được những nghĩa vụ với điều kiện là sự trì hoãn hoặc sự không thực hiện được những nghĩa vụ đó xảy ra do đình công, hoả hoạn, lũ lụt, tác động của thiên nhiên, động đất, hoặc những luật lệ qui tắc, qui định của các nhà chức trách, hoặc những điều kiện khác không thể dự đoán hoặc lường trước được

Bên yêu cầu khiếu nại về thiệt hại do bất kì trường hợp nào đã nêu sẽ thông báo cho bên bằng văn bản và theo đó gửi một giấy chứng nhận do Phòng Thương mại tại nơi xảy ra sự việc cấp, như là chứng cứ của việc đó. Khi sự trì hoãn do trường hợp bất khả kháng nêu trên mà vượt quá 60 ngày, mỗi bên của hợp đồng có quyền huỷ bỏ hợp đồng này, trong trường hợp đó không bên nào có quyền khiếu nại cuối cùng về những thiệt hại

Ðiều 8: Trọng tài

Hợp đồng này chịu sự chi phối của Incoterms 1990. Những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này mà hai bên không giải quyết bằng thương lượng sẽ được giải quyết bởi Trọng tài Thương mại Quốc tế tại Paris, theo các qui chế xét xử của nó

Ðiều 9: Các điều kiện khác

Người Mua sẽ phải làm thủ tục bảo lãnh tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

 

Người Bán

Người Mua

hopdonggiaybaoin.doc 

 Bản tiếng Anh

Mẫu hợp đồng

Comments