Giới thiệu


1. Giới thiệu:

Phần mềm khai Hải quan ECUSKD là công cụ dùng để giúp doanh nghiệp thực hiện quy trình thủ tục hải quan. Doanh nghiệp nhập thông tin tờ khai, các chứng từ liên quan như trong bộ hồ sơ giấy sau đó gửi đến Hải quan, chương trình tiếp nhận của Hải quan sẽ cấp số “số tiếp nhận” và trả về cho doanh nghiệp. Tiếp theo doanh nghiệp mang hồ sơ giấy như bình thường và “số tiếp nhận” in ra từ chương trình đến hải quan làm thủ tục.

2. Yêu cầu để tham gia hệ thống khai báo dữ liệu Hải quan điện tử:
-    Ngoài các thủ tục được tham gia khai báo dữ liệu Hải quan điện tử tại cục Hải quan doanh nghiệp cần có:
-    Máy tính kết nối internet: quay số 1269, hoặc 1280; ADSL, LEASED LINE,…
-    Cấu hình tối thiểu của máy tính:
o    CPU : 500 MHz
o    RAM : 128 MB
o    HDD : 200 MB Free
-    Hệ điều hành máy tính: WINDOWS 2000 trở lên.


3. Đăng ký sử dụng chương  trình
Lần đầu tiên khi  bạn chạy chương trình, chương trình sẽ hỏi thông tin của doanh nghiệp  bạn, bạn hãy nhập đầy đủ các thông tin sau đó chọn nút “Đồng ý”.

 

Bước tiếp theo bạn kiểm tra lại thông tin và chọn tiếp nút “Đồng ý”.
Chương trình sẽ hiện ra màn hình để bạn đăng ký sử dụng chương trình trực tuyến, đến đây bạn phải đảm bảo máy tính của bạn kết nối internet để đăng ký sử dụng chương trình. Để đăng ký trực tuyến bạn chọn nút “Đăng ký key trực tuyến”


Nếu đăng ký thành công bạn sẽ nhận được thông báo
 

Bạn chọn nút “Ok” tiếp theo bạn sẽ nhận được “Key” sử dụng chương trình.
Và cuối cùng bạn chọn nút “Đăng ký”

-----------------------------------------------------------------

1. Giới thiệu:
2. Yêu cầu để tham gia hệ thống khai báo dữ liệu Hải quan điện tử:
3. Đăng ký sử dụng chương trình  
4. Quy trình nhập tờ khai.   
5. Quản lý tờ khai  
6. Quản lý hệ thống: 
7. Danh mục dữ liệu chuẩn:  
8. Danh mục  
9. Báo cáo  
10. Một số lỗi thường gặp  
11. Một số câu hỏi thường gặp

Comments