GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG


Nội Bài International Airport
Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài

Tan Son Nhat International Airport
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

ảnh From Wikipedia

 1. Khái quát về vận tải hàng không
  1. Ðặc điểm của vận tải hàng không
  2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không
  3. Hàng hoá thường vận chuyển bằng đường hàng không
 2. Tổ chức vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không
  1. Cơ sở pháp lý của vận tải hàng không quốc tế
  2. Khiếu nại và kiện tụng người chuyên chở hàng không
  3. Vận đơn hàng không (Airwaybill-AWB)
  4. Cước hàng không
 3. Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng dường hàng không
  1. Giao hàng xuất khẩu
  2. Nhận hàng nhập khẩu

 Vietnam Airline

Một số hãng vận tải hàng không nổi tiếng thế giới

Ra đời sau những phương thức vận tải khác, song đến nay vận tải hàng không đóng vai trò rất quan trọng trong vận tải quốc tế.

Comments