GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

 Sea port- Vietnam

Vận tải đường biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác.

Ngay từ thế kỷ thứ V trước công nguyên con người đã biết lợi dụng biển làm các tuyến đường giao thông để giao lưu các vùng các miền, các quốc gia với nhau trên thế giới.

Cho đến nay vận tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế.

  1. Khái quát chung về vận tải đường biển    
  2. Các phương thức thuê tầu chuyên chở hàng hoá.    
  3. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển    
  4. Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển 

 
B.W

michaelhoan 

Comments