Các quan điểm cơ bản về khách hàng

Triết lý về khách hàng: là các quan điểm cơ bản phải biết về khách hàng như:

Mọi nhu cầu của khách hàng nói chung đều hợp lý mà người bán cần đáp ứng cho họ, tức là:

  • Khách hàng là bà hoàng,
  • Chỉ nên bán cái thị trường cần hơn là cái mình có,
  • Khách hàng mua một sản phẩm nào đó là vì sản phấm đó phù hợp với trí tưởng tượng của họ)

    Khách hàng mong muốn mua được sản phẩm có chất lượng, giáp hải chưng, cách bán thuận tiện; tức là kinh tế thị trường thì phải có cạnh tranh (để đáp ứng 3 yêu cầu trên)

Khách hàng mong muốn người bán phải quan tâm đến lợi ích của họ, tức là:

  • Trong kinh doanh thời nay phải có chữ tín,
  • Phải có trách nhiệm với khách hàng về sản phẩm của mình ngay cả sau khi bán cho họ.

 

Comments