CẨM NANG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, việc đảm bảo lợi thế cạnh tranh, duy trì và mở rộng thị phần luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp. Điều mong muốn này chỉ trở thành hiện thực khi nhà quản lý thực hiện được mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh khoa học và năng động, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, kiểm soát hiệu quả rủi ro và có những biện pháp thích ứng với tín hiệu của thị trường, với những biến động của môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh cùng quá trình đổi mới và hội nhập hiện nay. Nhằm cung cấp thông tin và công cụ quản lý tiện ích cho các doanh nghiệp Việt Nam, “Cẩm Nang Quản trị Doanh nghiệp” không chỉ bao gồm những kiến thức về quản trị doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là việc gợi ý các biện pháp cho các tình huống kinh doanh cụ thể.

Hy vọng “Cẩm Nang Quản trị Doanh nghiệp” này đáp ứng phần nào nhu cầu thông tin của các nhà quản lý doanh nghiệp , là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các doanh nghiệp Việt Nam, và các bạn sinh viên đang nghiên cứu học tập.

Nguồn: CNQTDN

Chúc các bạn sức khoẻ và thành đạt!

B.W

CNQTDN

yahoo: vietcraft2006


Comments