Resurse

UmanePERSONALUL UNITĂȚII
Personal didactic
  • 8 cadre didactice cu gradul didactic I
  • 5 cadre didactice cu gradul didactic II
  • 6 cadre didactice cu Definitivat
  • 3 cadre didactice Debutante
Personal didactic-auxiliar
  • 1 secretar
  • 1 administrator financiar
  • 1 laborant
  • 1 bibliotecar
Personal nedidactic
  • 4 îngrijitori
  • 1 muncitor de întreţinere