Profesori

Informații

Noutăți


NOU! Structura anului școlar 2016-2017.
Planificarea cercurilor pedagogice pentru anul școlar 2015-2016.
Oferta de programe pentru formare continuă - CCD Focșani - an școlar 2014-2015.
Lista disciplinelor la care se susțin teze în anul școlar 2015-2016.
Fișa de evaluare anuală a cadrului didactic - LTIS.
Raportul de activitate anual al cadrului didactic.
Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte. 
Programa şcolară de Consiliere şi orientare în vigoare.

Curriculum


Planuri cadru
Link către M.E.C.Ș.
Programe școlare
Link către M.E.C.Ș.

Curriculum la decizia școlii
Disciplinele opționale pentru anul școlar 2015-2016.

Planificări calendaristice
Link către M.E.C.Ș.

Legislație


Legea Educaţiei Naţionale - text inițial.
Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare.

Acte normative subsecvente

Ordinul 6143/1.11.2011 - Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar.

Monitorul oficial


Sindicat

Formare continuă și perfecționare


Instituții abilitate

Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Inspectoratul Școlar Județean Vrancea
Casa Corpului Didactic-Focşani
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

Mișcarea personalului didactic

Metodologia privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016.

Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016.

Formulare specifice pentru candidații participanți la etapele mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2015-2016.

Instrumente didactice

  • Un site util pentru profesorii diriginţi!
  • iTeach propune crearea unui mediu virtual avansat destinat dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.
  • Platforma e-learning Moodle
  • Programul educațional Școala Discovery

Site-uri utile