Profesori

Informații

Noutăți

Fișa de evaluare 2020-2021 a cadrului didactic - LTIS.
Raportul de activitate 2021-2021 al cadrului didactic.
Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte. 
Programa şcolară de Consiliere şi orientare în vigoare.
Fișa psihopedagogică a elevului.

Curriculum


Planuri cadru
Link către M.E.N.
Programe școlare
Link către M.E.N.

Curriculum la decizia școlii
Disciplinele opționale pentru anul școlar 2017-2018.

Planificări calendaristice
Link către M.E.N.

Legislație


Legea Educaţiei Naţionale - text inițial.
Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare.

Acte normative subsecvente

Ordinul 6143/1.11.2011 - Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar.

Monitorul oficial


Sindicat

Formare continuă și perfecționare


Instituții abilitate

Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Vrancea
Casa Corpului Didactic-Focşani
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

Mobilitatea personalului didactic

Metodologia privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017. Include calendarul și formularele specifice! 

Instrumente didactice

  • Un site util pentru profesorii diriginţi!
  • iTeach propune crearea unui mediu virtual avansat destinat dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.
  • Platforma e-learning Moodle
  • Programul educațional Școala Discovery

Site-uri utile