Orar

An şcolar 2018-2019


Orar - Accesați
Repartizarea claselor pe săli Accesați
Graficul serviciului pe unitate al cadrelor didactice - Accesați

Graficul stagiilor de pregătire practică - Accesați
Calendarul stagiilor de pregătire practică - Accesați

Graficul susținerii tezelor pe semestrul I - Accesați