Secretariat

Serviciu didactic-auxiliar


Secretar

Valentina CĂLIN 


OrarLuni - Vineri
8.00-16.00


Relaţii cu publicul


Luni - Vineri

13.00-15.00

Pentru eliberarea de adeverinţe şi documente şcolare, sau pentru solicitări ce presupun formularea unor cereri scrise, se vor descărca de mai jos tipizatele necesare spre completare, se vor completa (cu majuscule!) şi se vor aduce la secretariatul unităţii pentru primirea numărului de înregistrare, semnătură director şi ştampilă.Subpagini (1): Tipizate