Pagina principală‎ > ‎Management‎ > ‎

C.E.A.C.

Comisia de evaluare și asigurare a calității


Responsabil

prof. Alina LUCA


Membri

Ana-Maria Blaj - cadru didactic
Marian Ungureanu - consilier local 
Bianca Coman - părinte
Denisa Voicu - elev 

Documente operaționale

Raportul de autoevaluare internă pentru anul școlar 2016-2017.

Raportul de autoevaluare internă pentru anul școlar 2015-2016.

Raportul de autoevaluare internă pentru anul școlar 2014-2015.

Raportul de autoevaluare internă pentru anul școlar 2013-2014.

Raportul de autoevaluare internă pentru anul școlar 2012-2013.

Raportul de autoevaluare internă pentru anul școlar 2011-2012.

Structuri coordonatoare


A.R.A.C.I.P. - Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar

          Cadrul legislativ de referință

  • Ordinul MECTS 6517 din 19.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar;
  • Metodologia de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul MECTS 6517 din 19.12.2012;
  • O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/13.04.2006, cu modificările ulterioare;
  • H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;
  • H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
  • H.G. nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;
  • H.G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
  • O.M.Ed.C. nr. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experților în evaluare şi acreditare ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învăţământul Preuniversitar;
  • O.M.Ed.C. nr.5338/11.10.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecție și de formare a experților înscriși în Registrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar al experților în evaluare și acreditare și a Programului de formare pentru experții în evaluare și acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;
  • H.G. nr. 822/8.12.2008 pentru aprobarea Standardelor de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar.