Bacalaureat

SESIUNILE 2018
ORDIN MENCS


Accesați


METODOLOGIE

Accesați


DISCIPLINE DE EXAMEN

Accesați


PROGRAME

Accesați


SITE-uri UTILE

TV - BAC

Calendarul primei sesiuni

29 ianuarie 2018-2 februarie 2018  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
25 mai 2018  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
12-13 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
14-15 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
16, 19-20 februarie 2018  Evaluarea competenţelor digitale – proba D
21-22 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
25 iunie 2018 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
26 iunie 2018 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
4 iulie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 12.00) și Depunerea contestaţiilor (orele 12.00 – 16.00)
5-8 iulie 2018 Rezolvarea contestaţiilor
9 iulie 2018 Afişarea rezultatelor finale


Calendarul sesiunii a II-a

10-13 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 

27 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigență

20 august 2018 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă 
21 august 2018 Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă
22 august 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă 
23 august 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă 
24-27 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A  
28 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 
29-30 august 2018 Evaluarea competenţelor digitale - proba D 
30-31 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
1 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor (până la orele 12.00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12.00-16.00)
2-5 septembrie 2018 Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor finale


Calendarul simulării probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat

  • 19 martie 2018 Limba și literatura română - Proba Ea)
  • 21 martie 2018 Proba obligatorie a profilului - Proba Ec)
  • 22 martie 2018 Proba la alegere a profilului - Proba Ed)