Bacalaureat

SESIUNILE 2021
ORDIN MEN


Accesați


METODOLOGIE

Accesați


DISCIPLINE DE EXAMEN

Accesați


PROGRAME

Accesați


SITE-uri UTILE

TV - BAC

Calendarul primei sesiuni

 • 4 iunie 2021  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 31 mai-4 iunie 2021  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen  
 • 14-16 iunie 2021 Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română - Proba A
 • 18-23 iunie 2021 Evaluarea competențelor digitale - Proba D
 • 23-25 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - Proba C
 • 28 iunie 2021 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă 
 • 29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă 
 • 30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă 
 • 5 iulie 2021 Afişarea rezultatelor (până la ora 12.00) și depunerea contestaţiilor (orele 12.00 – 18.00)
 • 6-9 iulie 2021 Rezolvarea contestaţiilor 
 • 9 iulie 2021 Afişarea rezultatelor finale

Calendarul sesiunii a II-a

 • 19-26 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 
 • 16 august 2021 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă
 • 17 august 2021 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă 
 • 18 august 2021 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă 
 • 23-24 august 2021 Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română - Proba A
 • 26-27 august 2021 Evaluarea competențelor digitale - Proba D
 • 30-31 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - Proba C
 • 31 august 2021 Afişarea rezultatelor (până la ora 12.00) și depunerea contestaţiilor (orele 12.00 – 18.00)
 • 1-3 septembrie 2021 Rezolvarea contestaţiilor 
 • 3 septembrie 2021 Afişarea rezultatelor finale

Calendarul simulării probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat

 • 22 martie 2021 - Limba şi literatura română - proba E.a)
 • 23 martie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c)
 • 24 martie 2021 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d)