Bacalaureat

SESIUNILE 2019
ORDIN MEN


Accesați


METODOLOGIE

Accesați


DISCIPLINE DE EXAMEN

Accesați


PROGRAME

Accesați


SITE-uri UTILE

TV - BAC

Calendarul primei sesiuni

27-31 mai 2019  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
31 mai 2019  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
3-4 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
5-6 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
7, 10-11 iunie 2019  Evaluarea competenţelor digitale – proba D
12-13 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1 iulie 2019 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
2 iulie 2019 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
3 iulie 2019 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
4 iulie 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
8 iulie 2019 Afişarea rezultatelor (până la ora 12.00) și depunerea contestaţiilor (orele 12.00 – 16.00)
9-12 iulie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
13 iulie 2019 Afişarea rezultatelor finale


Calendarul sesiunii a II-a

15-19 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 

26 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigență

21 august 2019 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă 
22 august 2019 Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă
23 august 2019 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă 
26 august 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă 
27-28 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A  
29 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 
30 august, 2 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor digitale - proba D 
2-3 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
3 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor (până la orele 12.00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12.00-16.00)
3-6 septembrie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
7 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor finale


Calendarul simulării probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat

  • 18 martie 2019 Limba și literatura română - Proba Ea)
  • 20 martie 2019 Proba obligatorie a profilului - Proba Ec)
  • 21 martie 2019 Proba la alegere a profilului - Proba Ed)