Bacalaureat

SESIUNILE 2017
ORDIN MENCS


Accesați


METODOLOGIE

Accesați


DISCIPLINE DE EXAMEN

Accesați


PROGRAME

Accesați


SITE-uri UTILE

TV - BAC

Calendarul primei sesiuni

22-26 mai 2017  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
26 mai 2017  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
6-7 iunie Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
8-9 iunie Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
9, 12-13 iunie  Evaluarea competenţelor digitale – proba D
14-16 iunie Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
26 iunie Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
27 iunie Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
28 iunie Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
30 iunie Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
5 iulie Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00)
5 iulie Depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00)
6-9 iulie Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie Afişarea rezultatelor finale


Calendarul sesiunii a II-a

11-14 iulie Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
21 august Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă 
22 august Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă
23 august Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă 
24 august Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă 
25, 28 august Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A  
28 august Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 
29-30 august Evaluarea competenţelor digitale - proba D 
30-31 august Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
1 septembrie Afişarea rezultatelor (până la orele 16.00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16.00-20.00)
2-5 septembrie Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie Afişarea rezultatelor finale


Calendarul simulării probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat

  • 13 martie 2017 Limba și literatura română - Proba Ea)
  • 15 martie 2017 Proba obligatorie a profilului - Proba Ec)
  • 17 martie 2017 Proba la alegere a profilului - Proba Ed)