Avizier‎ > ‎

Înscrierea în clasa a IX-a

postat 12 iul. 2017, 09:03 de Liceul Teoretic IOAN SLAVICI   [ actualizat la 12 iul. 2017, 09:03 ]

Conform art. 53 alin. (1) și (2) din Anexa I la Ordinul MECTS nr. 4802 din 31.08.2010, care reglementează organizarea şi desfășurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul școlar 2017-2018, absolvenții claselor a VIII - a declarați admiși în clasa a IX - a conform repartizării computerizate vor depune în zilele de 13, 14 și 17 iulie 2017, între orele 9.00-13.00, la sediul Liceului Teoretic Ioan Slavici - Panciu un dosar cuprinzând următoarele documente: 

  1. Cererea de înscriere
  2. Cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naștere în copie
  3. Copii ale Cărților de Identitate ale părinților
  4. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII – a
  5. Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)
  6. Adeverință medicală, aviz epidemiologic și dovada vaccinărilor

Observație! 
Conform art. 53 alin. (3) din Anexa I la Ordinul MECTS nr. 4802 din 31.08.2010, care reglementează organizarea şi desfășurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018, candidații care nu își depun dosarele de înscriere în perioada menționată sunt considerați retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate!

Vă rugăm să respectați cu rigoare datele și intervalul orar precizate!