Avizier‎ > ‎

Concurs ocupare post Îngrijitor

postat 14 apr. 2017, 03:51 de Liceul Teoretic IOAN SLAVICI   [ actualizat la 14 apr. 2017, 03:55 ]

Liceul Teoretic Ioan Slavici organizează în data de 8 mai 2017 - la sediul instituției - concursul pentru ocuparea postului nedidactic vacant de ÎNGRIJITOR, pe perioadă nedeterminată. Dosarele candidaților se vor depune în perioada 12-28 aprilie 2017 la Secretariatul instituției. Dosarul va conține în mod obligatoriu următoarele documente: 

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității; 
  2. Copie după cartea de identitate, certificat naştere, certificat căsătorie; 
  3. Acte de studii – original și copie ; 
  4. Cazier judiciar – original; 
  5. Copie după carnetul de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; 
  6. Adeverinţă medicală cu menţiunea "apt pentru angajare post îngrijitor
  7. Curriculum vitae.
NOTĂ: Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus!

Consultați pentru detalii fișierul atașat!
Ċ
Liceul Teoretic IOAN SLAVICI,
14 apr. 2017, 03:55