Avizier‎ > ‎

BURSA - BANI DE LICEU

postat 9 sept. 2019, 03:48 de Liceul Teoretic IOAN SLAVICI   [ actualizat la 9 sept. 2019, 03:48 ]

Pentru a beneficia de bursa Bani de liceu, fiecare elev, împreună cu unul dintre părinți trebuie să depună la biroul Contabilitate următoarele documente: 

 • cerere tip de acordare a bursei – se va găsi la Contabilitate;
 • un dosar cu șină și 10 folii transparente;
 • copie după cartea de identitate a elevului;
 • copii după certificatele de naștere sau actele de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
 • acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaș al eroilor revolutiei, bolnav de TBC sau alte boli grave – cf. art.1, al.3, lit.c din OMEC 4839/2004;
 • adeverințe de salariat cu veniturile brute sau cupoanele de pensie pe ultimele 3 luni – iunie, iulie, august; ATENȚIE! Venitul brut pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 500.00 lei.
 • adeverință de la Primăria din localitatea de domiciliu cu privire la veniturile agricole;
 • adeverință de la Primărie sau de la Circumscripția fiscală Panciu privind veniturile obținute din alte surse;
 • declarație la notariat pe propria raspundere cu privire la veniturile pe care le dețin;
 • Ancheta socială efectuată de Primaria din localitatea de domiciliu cu mențiunea că a fost efectuată conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; (Anchetele sociale se vor efectua în perioada 26.09.2019-15.10.2019)   
 • Adeverință cu media și numărul de absențe nemotivate din clasa a VIII-a – numai pentru elevii din clasa a IX-a.
 • Adeverințe de elev pentru copiii din familie care studiază la alte instituții de învățământ.

Toate documentele se depun in original, iar cele pentru care se solicita copie vor fi insoțite și de originale pentru confruntare.

Termenul de depunere a dosarelor:  Luni, 16.09.2019 – Miercuri, 25.09.2019, între orele 10.00 – 13.00 cu excepția anchetelor sociale care se pot depune până la data de 15.10.2019.

NOTĂ: Cererea și documentele personale se pot xeroxa o dată cu depunerea dosarului, contra cost.