Avizier

Anunțuri recenteÎnscrierea în clasa a IX-a

postat 12 iul. 2017, 09:03 de Liceul Teoretic IOAN SLAVICI   [ actualizat la 12 iul. 2017, 09:03 ]

Conform art. 53 alin. (1) și (2) din Anexa I la Ordinul MECTS nr. 4802 din 31.08.2010, care reglementează organizarea şi desfășurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul școlar 2017-2018, absolvenții claselor a VIII - a declarați admiși în clasa a IX - a conform repartizării computerizate vor depune în zilele de 13, 14 și 17 iulie 2017, între orele 9.00-13.00, la sediul Liceului Teoretic Ioan Slavici - Panciu un dosar cuprinzând următoarele documente: 

 1. Cererea de înscriere
 2. Cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naștere în copie
 3. Copii ale Cărților de Identitate ale părinților
 4. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII – a
 5. Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)
 6. Adeverință medicală, aviz epidemiologic și dovada vaccinărilor

Observație! 
Conform art. 53 alin. (3) din Anexa I la Ordinul MECTS nr. 4802 din 31.08.2010, care reglementează organizarea şi desfășurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018, candidații care nu își depun dosarele de înscriere în perioada menționată sunt considerați retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate!

Vă rugăm să respectați cu rigoare datele și intervalul orar precizate!

Decontare abonamente

postat 21 iun. 2017, 03:25 de Liceul Teoretic IOAN SLAVICI   [ actualizat la 21 iun. 2017, 03:26 ]

Vineri, 23 iunie 2017, după ora 14.00, vor fi alimentate cardurile elevilor cu sumele corespunzătoare contravalorii abonamentelor pe rutele de transport, aferente lunii mai 2017.

Bani de liceu

postat 18 iun. 2017, 22:34 de Liceul Teoretic IOAN SLAVICI   [ actualizat la 18 iun. 2017, 22:34 ]

Marți, 20 iunie 2017, după ora 14.00, vor fi alimentate cardurile elevilor cu sumele corespunzătoare contravalorii bursei Bani de liceu, pentru lunile mai, iunie și iulie 2017.

Rezultate - Atestat INFORMATICĂ

postat 5 mai 2017, 04:10 de Liceul Teoretic IOAN SLAVICI   [ actualizat la 5 mai 2017, 04:10 ]

Rezultatele Examenului de Atestat Profesional 2017, Profil REAL, Specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ.

Consultați fișierul atașat!

Concurs ocupare post Îngrijitor

postat 14 apr. 2017, 03:51 de Liceul Teoretic IOAN SLAVICI   [ actualizat la 14 apr. 2017, 03:55 ]

Liceul Teoretic Ioan Slavici organizează în data de 8 mai 2017 - la sediul instituției - concursul pentru ocuparea postului nedidactic vacant de ÎNGRIJITOR, pe perioadă nedeterminată. Dosarele candidaților se vor depune în perioada 12-28 aprilie 2017 la Secretariatul instituției. Dosarul va conține în mod obligatoriu următoarele documente: 

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității; 
 2. Copie după cartea de identitate, certificat naştere, certificat căsătorie; 
 3. Acte de studii – original și copie ; 
 4. Cazier judiciar – original; 
 5. Copie după carnetul de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; 
 6. Adeverinţă medicală cu menţiunea "apt pentru angajare post îngrijitor
 7. Curriculum vitae.
NOTĂ: Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus!

Consultați pentru detalii fișierul atașat!

Bani de liceu

postat 12 apr. 2017, 02:10 de Liceul Teoretic IOAN SLAVICI   [ actualizat la 12 apr. 2017, 02:10 ]

Joi, 12 aprilie 2017, după ora 14.00, vor fi alimentate cardurile elevilor cu sumele corespunzătoare contravalorii bursei Bani de liceu, pentru luna martie 2017.

Decontare abonamente

postat 30 mar. 2017, 04:37 de Liceul Teoretic IOAN SLAVICI   [ actualizat la 30 mar. 2017, 04:37 ]

Vineri, 31 martie 2017, după ora 14.00, vor fi alimentate cardurile elevilor cu sumele corespunzătoare contravalorii abonamentelor pe rutele de transport, aferente lunii februarie 2017.

Bani de liceu

postat 6 mar. 2017, 23:32 de Liceul Teoretic IOAN SLAVICI   [ actualizat la 6 mar. 2017, 23:33 ]

Joi, 9 martie 2017, după ora 14.00, vor fi alimentate cardurile elevilor cu sumele corespunzătoare contravalorii bursei Bani de liceu, pentru luna februarie 2017.

Decontare abonamente

postat 6 mar. 2017, 23:31 de Liceul Teoretic IOAN SLAVICI   [ actualizat la 6 mar. 2017, 23:31 ]

Joi, 9 martie 2017, după ora 14.00, vor fi alimentate cardurile elevilor cu sumele corespunzătoare contravalorii abonamentelor pe rutele de transport, aferente lunii ianuarie 2017.

Decontare abonamente

postat 27 ian. 2017, 01:19 de Liceul Teoretic IOAN SLAVICI   [ actualizat la 27 ian. 2017, 01:20 ]

Marți, 31 ianuarie 2017, după ora 14.00, vor fi alimentate cardurile elevilor cu sumele corespunzătoare contravalorii abonamentelor pe rutele de transport, aferente lunii decembrie 2016.

1-10 of 143