Admitere

An școlar 2021-2022
Gimnaziu


Înscrierea în clasa a IX-a - INFORMAȚIE NEACTUALIZATĂ

Conform reglementărilor OMEC 5532/2019 care modifică și completează OMEN 4948/2019 privind organizarea şi desfășurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul școlar 2020-2021, absolvenții claselor a VIII - a declarați admiși în clasa a IX - a conform repartizării computerizate vor depune în perioada 13-16 iulie 2020, în intervalul orar 9.00-13.00, la secretariatul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele documente:

  1. Cererea de înscriere
  2. Cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naștere în copie ale elevului
  3. Copii ale Cărților de Identitate ale părinților
  4. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII – a
  5. Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)
  6. Adeverință medicală, aviz epidemiologic și dovada vaccinărilor

Observație!
Candidații care nu își depun dosarele de înscriere în perioada menționată sunt considerați retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate!


Înscrierea în clasa a V-a - INFORMAȚIE ACTUALIZATĂ

În vederea înscrierii în clasa a V-a (învățământ gimnazial) în cadrul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu, pentru anul școlar 2021-2022, se va depune la secretariatul unității începând cu data de 1.02.2021 un dosar cu următoarele documente:

  1. Cererea de înscriere
  2. Copia Certificatul de naștere al copilului
  3. Copii ale Cărților de Identitate ale părinților
  4. Adeverință medicală, aviz epidemiologic și dovada vaccinărilor

Înscrierea elevilor se face în limita locurilor disponibile (25 locuri/1 clasă), în ordinea solicitării!

NOTĂ:

La nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici, părinții elevilor înscriși vor încheia un contract educațional cu unitatea de învățământ valabil pe întreg parcursul școlarizării. Contractul educațional reglementează, printre altele, obligaţia de a achita cotizaţia în sumă de 160 lei/ciclu de învățământ pentru Asociaţia de părinţi PRO LISEUM, ai căror membri de drept devin, după semnarea cererii de adeziune, pe perioada şcolarizării elevului, conform statutului de funcționare a acesteia.