Admitere

An școlar 2019-2020


Gimnaziu

Înscrierea în clasa a IX-a a candidaților admiși 2018-2019

Conform art. 53 alin. (1) și (2) din Anexa I la Ordinul MECTS nr. 4802 din 31.08.2010, care reglementează organizarea şi desfășurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul școlar 2018 – 2019, absolvenții claselor a VIII - a declarați admiși în clasa a IX - a conform repartizării computerizate vor depune în perioada 10-13 iulie 2018 la secretariatul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele documente:

  1. Cererea de înscriere
  2. Cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naștere în copie legalizată ale elevului
  3. Copii ale Cărților de Identitate ale părinților
  4. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII – a
  5. Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)
  6. Adeverință medicală, aviz epidemiologic și dovada vaccinărilor

Observație!
Conform art. 53 alin. (3) din Anexa I la Ordinul MECTS nr. 4802 din 31.08.2010, care reglementează organizarea şi desfășurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2018 – 2019, candidații care nu își depun dosarele de înscriere în perioada menționată sunt considerați retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate!


Înscrierea în clasa a V-a

În vederea înscrierii absolvenților clasei a IV-a (învățământ primar) în clasa a V-a (învățământ gimnazial) în cadrul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu, pentru anul școlar 2019-2020, se va depune la secretariatul unității începând cu data de 21.01.2019 un dosar cu următoarele documente:

  1. Cererea de înscriere
  2. Copia Certificatul de naștere al copilului
  3. Copii ale Cărților de Identitate ale părinților
  4. Adeverință medicală, aviz epidemiologic și dovada vaccinărilor

Înscrierea elevilor se face în limita locurilor disponibile (30 locuri/1 clasă), în ordinea solicitării!

NOTĂ:

La nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici, părinții elevilor înscriși vor încheia un contract educațional cu unitatea de învățământ valabil pe întreg parcursul școlarizării. Contractul educațional reglementează, printre altele, obligaţia de a achita cotizaţia în sumă de 160 lei/ciclu de învățământ pentru Asociaţia de părinţi PRO LISEUM, ai căror membri de drept devin, după semnarea cererii de adeziune, pe perioada şcolarizării elevului, conform statutului de funcționare a acesteia și suma de 25 lei/an școlar pentru serviciile oferite prin intermediul platformei de management școlar ADSERVIO.