Pagina principală


Anunțuri recente

 • ADMITERE LICEU - 2018-2019 Lista candidaților repartizați la Liceul Teoretic Ioan Slavici, corespunzător profilelor și specializărilor, an școlar 2018-2019.MATEMATICĂ-INFORMATICĂȘTIINȚE ALE NATURIIFILOLOGIEȘTIINȚE SOCIALEECONOMIC
  Postat la 9 iul. 2018, 23:48 de către Liceul Teoretic IOAN SLAVICI
 • Înscrierea în clasa a IX-a, an școlar 2018-2019 Conform art. 53 alin. (1) și (2) din Anexa I la Ordinul MECTS nr. 4802 din 31.08.2010, care reglementează organizarea şi desfășurarea admiterii în învăţământul liceal de stat ...
  Postat la 7 iul. 2018, 02:37 de către Liceul Teoretic IOAN SLAVICI
 • ATRIBUIRE CONTRACT DE ACHIZIȚIE - ROSE Ca urmare a lansării în data de 23.05.2018, reluată în data de 06.06.2018 a competiției de oferte prin metoda Cerere de ofertă (CO), în vederea achiziției ...
  Postat la 2 iul. 2018, 23:37 de către Liceul Teoretic IOAN SLAVICI
 • VIZUALIZARE LUCRĂRI - EN 2018 În perioada 26-27 iunie, în intervalul orar 9.00-11.00, candidații care au susținut Examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, an școlar 2017-2018 ...
  Postat la 22 iun. 2018, 00:26 de către Liceul Teoretic IOAN SLAVICI
 • Evaluarea Națională - 2018 - Clasa a VIII-a Luni, 11 iunie și Miercuri 13 iunie, cu începere de la ora 9.00, se vor desfășura probele scrise de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, respectiv, MATEMATICĂ, din cadrul Examenului de ...
  Postat la 9 iun. 2018, 05:40 de către Liceul Teoretic IOAN SLAVICI
 • RELUAREA Procedurii de achiziție - implementare proiect ROSE Liceul Teoretic IOAN SLAVICI - Panciu vă invită să vă exprimați interesul de a participa la competiția de oferte lansată în vederea achiziției de furnituri de birou - tonere necesare implementării activităților ...
  Postat la 8 iun. 2018, 04:08 de către Liceul Teoretic IOAN SLAVICI
 • Cerere de ofertă - implementare proiect ROSE Liceul Teoretic IOAN SLAVICI - Panciu vă invită să vă exprimați interesul de a participa la competiția de oferte lansată în vederea achiziției de furnituri de birou - tonere necesare implementării activităților ...
  Postat la 2 iun. 2018, 01:08 de către Liceul Teoretic IOAN SLAVICI
 • Bursa - BANI DE LICEU Marți, 3 aprilie 2018, după ora 14.00, vor fi alimentate cardurile elevilor cu sumele corespunzătoare contravalorii bursei Bani de liceu, pentru luna martei 2018.
  Postat la 2 apr. 2018, 03:45 de către Liceul Teoretic IOAN SLAVICI
Se afișează postările 1 - 8 din 169. Vizualizați mai multe »

Anunțuri recente
Viziune

Actul de educație nu poate genera rezultate performante dacă el însuși nu este performant. O unitate de învățământ trebuie sa-și dorească să fie prestigioasă. Or, prestigiul este dat de capacitatea acesteia de a crea valori sociale. Orice elev bine pregătit este o valoare socială câștigată și prin aceasta actul de educație devine performant!

Misiune

Misiunea Liceului Teoretic Ioan Slavici este aceea de a educa elevul valorificându-i în mod optim potenţialul astfel încât acesta să obţină competenţele şi abilităţile necesare de a se insera în procesualitatea socială şi de a performa. Pentru aceasta, instituţia de învăţământ trebuie ea însăşi să se perfecteze, căutând să răspundă cât mai bine nevoilor contextualizate de cadrul social, economic şi politic al prezentului. Şcoala trebuie să fie o entitate vie, flexibilă, inovatoare, competitivă, racordată la schimbările pluridimensionale ale vieţii şi pregătită să ofere un act didactic performant structurat pe aşteptările şi nevoile beneficiarului.

Niveluri de școlarizare

Gimnazial (V-VIII) cu autorizare de funcționare din anul școlar 2011-2012 și acreditare definitivă din anul școlar 2016-2017.

Liceal (IX-XII)

 • filieră teoretică, profilurile Real și Uman, specializările Matematică-Informatică, Științele Naturii, Filologie și Științe Sociale
 • filieră tehnologică, profil Servicii, specializarea Tehnician în activități economice

Scurt istoric

1947 – înființarea instituției ca liceu cu 8 clase (V – XII);
1948 – după modelul sovietic, liceul devine Şcoala Medie Panciu cu funcționare în actualul local al Primăriei orașului Panciu;
1951-1955 – construirea localului propriu – actualul Liceu Tehnologic Al. I. Cuza – Panciu;
1960-1963 – construirea actualei clădiri a liceului;
1948-1953 – funcționarea cu şcolarizare de 4 ani (clasele VIII-XI);
1953-1957 – funcționarea cu şcolarizare de 3 ani (clasele VIII-X );
1957-1965 – funcționarea ca şcoală medie de 11 ani, cu denumirea Şcoala Medie Mixtă Panciu;
1965 – funcționarea ca liceu cu durata de școlarizare de 11 ani sub denumirea – Liceul Teoretic Ioan Slavici – Panciu;
1969 – prima promoție de liceu;
1979-1990 – funcționarea cu profil agro-industrial;
1990 – revenirea la profilul teoretic;
2005 – reabilitarea capitală a clădirii;
2008 – înființarea, în cadrul liceului, a Centrului de Documentare și Informare;
2011 – obținerea autorizării de funcționare pentru ciclul gimnazial de studii și înființarea Cabinetului Fonetic de Limbi Moderne.
2012 – inițierea proiectului investițional privind extinderea, reabilitarea și dotarea Liceului Teoretic Ioan Slavici - EDU Panciu;
2016 – finalizarea proiectului de extindere, reabilitare și dotare a liceului - EDU Panciu – Educație și cunoaștere;
2016 – obținerea autorizării de funcționare pentru specializarea Științe Sociale – Profil Uman
2017 – obținerea acreditării pentru nivelul gimnazial de studii