Pagina principală


Anunțuri recente

  • Examenele de diferență Examenele de diferență pentru elevii care au solicitat transferul în cadrul unității prin schimbarea profilului și a specializării se susțin în perioada 5-7 septembrie 2017.
    Postat la 29 aug. 2017, 01:57 de către Liceul Teoretic IOAN SLAVICI
Se afișează postările 1 - 1 din 146. Vizualizați mai multe »

Istoric

1947 – înfiinţarea instituţiei ca liceu cu 8 clase (V-XII)

1948 – după modelul sovietic, liceul devine Şcoala Medie Panciu cu funcţionare în actualul local al Primăriei oraşului Panciu
1951-1955 – construirea localului propriu – actualul Liceu Tehnologic Al. I. Cuza
1960-1963 – construirea actualei clădiri a liceului
1948-1953 – funcţionarea cu şcolarizare de 4 ani (clasele VIII-XI)
1953-1957 – funcţionarea cu şcolarizare de 3 ani (clasele VIII-X)
1957-1965 – funcţionarea ca şcoală medie de 11 ani, cu denumirea Şcoala Medie Mixtă Panciu
1965 – funcţionarea ca liceu cu durata de şcolarizare de 11 ani sub denumirea – Liceul Teoretic Ioan Slavici – Panciu
1969 – prima promoţie de liceu
1979-1990 – funcţionarea cu profil agro-industrial
1990 – revenirea la profilul teoretic
2005 – reabilitarea clădirii

2008 – înființarea, în cadrul liceului, a Centrului de Documentare și Informare

2011 obținerea autorizării pentru nivelul gimnazial de studiu și înființarea primei clase de gimnaziu.

2016 – finalizarea proiectului investițional privind extinderea, reabilitarea și dotarea Liceului Teoretic Ioan Slavici - EDU Panciu.

2016   obținerea autorizării pentru specializarea Științe Sociale.Viziune

Actul de educație nu poate genera rezultate performante dacă el însuși nu este performant. O unitate de învățământ trebuie sa-și dorească să fie prestigioasă. Or, prestigiul este dat de capacitatea acesteia de a crea valori sociale. Orice elev bine pregătit este o valoare socială câștigată și prin aceasta actul de educație devine performant!

Misiune

Misiunea Liceului Teoretic Ioan Slavici este aceea de a educa elevul valorificându-i în mod optim potenţialul astfel încât acesta să obţină competenţele şi abilităţile necesare de a se insera în procesualitatea socială şi de a performa. Pentru aceasta, instituţia de învăţământ trebuie ea însăşi să se perfecteze, căutând să răspundă cât mai bine nevoilor contextualizate de cadrul social, economic şi politic al prezentului. Şcoala trebuie să fie o entitate vie, flexibilă, inovatoare, competitivă, racordată la schimbările pluridimensionale ale vieţii şi pregătită să ofere un act didactic performant structurat pe aşteptările şi nevoile beneficiarului.

Niveluri de școlarizare

Gimnazial (V-VIII) cu autorizare de funcționare din anul școlar 2011-2012 și acreditare definitivă din anul școlar 2016-2017.

Liceal (IX-XII)

  • filieră teoretică, profilurile Real și Uman, specializările Matematică-Informatică, Științele Naturii, Filologie și Științe Sociale
  • filieră tehnologică, profil Servicii, specializarea Tehnician în activități economice