La Textura

MÚSICA 2º ESO 

Anomenem textura a la manera com es combinen el ritme, la melodia, i l'harmonia per formar una obra musical.

Existeixen diferent tipus:


TEXTURA MONOFÒNICA                                      TEXTURA POLIFÒNICA         

TEXTURA HOMOFÒNICA                                       MELODIA ACOMPANYADA