Home

Mikael Lindahl

Innehavare av Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg

Professor of Economics, University of Gothenburg

Research Fellow UCLS, IFAU, IZA, CESifo