Miechowice Małe‎ > ‎

Kabat WładysławKabat Władysław "Brzechwa" - żołnierz AK, pułkownik WP, "żołnierz wyklęty"
ur. 8 lipca 1906r. w Miechowicach Małych, zm. 29 września 1980 w Sobótce.
Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty, pełnił służbę w 17 Pułku Piechoty w Rzeszowie, a następnie był dowódcą kompanii i adiutantem w Pułku "Wilno". Walczył w kampanii wrześniowej w 33 Dywizji Piechoty Samodzielna Grupa Operacyjna Narew. Po 5 dniach niewoli niemieckiej zbiegł w dniu 2 października 1939r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W październiua 1939r. rozpoczął prace konspiracyjną w ramach Stronnictwa Ludowego, a następnie ZWZ, AK i BCH na terenie powiatów Dąbrowa Tarnowska i Tarnów. Organizował struktury konspiracyjne oraz pełnił różne funkcje dowódcze. W czerwcu 1944 r. został wyznaczony przez dowództwo Armii Krajowej na dowódcę osłony Operacji III Most. Po wyzwoleniu wstąpił do LWP, gdzie od czerwca 1945r. do kwietnia 1946r. pełnił obowiązki szefa sztabu 37 Pułku VII Łużyckiej Dywizji Piechoty. Po zdemobilizowaniu osiedlił się w Sobótce  k. Wrocławia. Aresztowany politycznie i więziony przez UB za swą przynależność do AK przeszedł tzw. „golgotę wrocławską” gdzie był przesłuchiwany w sposób wprost niewiarygodny. Po 13 miesiącach został zwolniony z więzienia UB bez rozprawy ale był już tylko „cieniem człowieka”. Okropne doświadczenia więzienne przyczyniły się do amputacji obu nóg oraz spowodowały wiele innych schorzeń. Po śmierci został pochowany na cmentarzu w Sobótce.

Za swą żołniersko-wojenną postawę został odznaczony:
- w 1941r.-Krzyżem Walecznych,
- w 1944r.-Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari za udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu  „Akcji III Most”,
- w 1970r.- Krzyżem Armii Krajowej.

W dniu 31 sierpnia 2008r. na cmentarzu parafialnym w Wietrzychowicach został odsłonięty obelisk, który upamiętnia jego osobę jako syna wietrzychowskiej ziemi.