Jak wyszukiwać?

Uwaga: ważna jest wielkość liter!
Jeśli chcesz znaleźć konkretną osobę, wpisz jej imię i nazwisko, np.: Marian Kowalewski.
Jeśli chcesz znaleźć wszystkich o danym nazwisku, wpisz to nazwisko lub jego początkową część – wpisanie np. Kowal da w wyniku wszystkich o nazwiskach Kowal, Kowalczuk, Kowalczyk, Kowa-lewska/i i Kowalska/i.
Jeśli brak pewności co do początkowych liter nazwiska, możesz je pominąć – wpisanie np. gowsk
da w wyniku wszystkich Rogowskich, Śniegowskich itp.
Możesz też spróbować odszukać powstańców, nauczycieli czy odznaczonych orderem Virtuti Militari wpisując odpowiednio np.: powst  naucz   Virtuti.
Jako wynik wyszukiwania otrzymuje się imię i nazwisko (ew. nazwisko rodowe), datę urodzenia i zgonu oraz położenie grobu w postaci np.: F-1, gdzie F oznacza kwaterę, a 1 pierwszy rząd. Plan cmentarza ukaże się po kliknięciu w nazwę cmentarza u góry listy wyników. 

Comments