Dit is de website van de Club van niet kiezers

 

De Club van Niet-kiezers;

Ongeveer één vierde van de kiesgerechtigde Nederlanders brengt tegenwoordig zijn stem niet meer uit. Naar onze mening hebben die Niet-kiezers daar groot gelijk in, omdat stemmen toch niets uithaalt  en de dames en heren politici zodra zij weer op hun zetel zitten vergeten zijn door wie zij gekozen zijn en zich vooral door partijbelangen laten leiden. De man  - Pim Fortuyn - die daar een einde aan wilde maken is dood geschoten.  Ja, zo staat het er in het Koninkrijk der Nederlanden bij. Sinds de jaren-zestig is er een groeiende Beweging gaande om niet meer te stemmen omdat men er niet meer in geloofde. Vanwege deze omstandigheden zijn wij een Club van Niet-kiezers begonnen om  richting te geven aan deze Beweging en zo de Niet-Stemmers te verenigingen en hun belangen te vertegenwoordigen.

De Niet-kiezers zijn intussen de grootste politieke Beweging  geworden en als hieruit een politieke groepering zou ontstaan die aan de verkiezingen deel zou nemen, zou zij grote kans maken de premier te leveren.  Maar in het huidige politieke systeem moet je, als je mee wilt doen, mee doen aan de verkiezingen, en dat doen de Niet-stemmers nou eenmaal niet, want daarom heten zij ook Niet-kiezers.

De Niet-kiezers kunnen een politieke groepering worden omdat aan hun niet-stemmen politieke motieven ten grondslag liggen.  Die motieven zijn meestal gevoelsmatig en hebben met vertrouwen, of juister gezegd Gebrek aan Vertrouwen in de huidige volksvertegenwoordigers te maken. Het Volk kent zijn vertegenwoordigers amper, hoogstens de lijsttrekkers, en als de mensen uiteindelijk gaan stemmen blijken vooral hun verschijning op tv en in de pers van doorslaggevende betekenis te zijn geweest.  Journalisten spelen daarin een grote rol. Een steeds groter groep mensen wil geen boodschap meer hebben aan deze schijndemocratie en stemt dus niet. Heel bewust!

Intussen is ons democratische bestel zoals het is en wordt iedereen geacht vertegenwoordigd te zijn door de mensen die in de Kamers van de Staten Generaal  zitten, ongeacht of hij wel of niet gestemd heeft.  De groep Niet-kiezers wordt toch vertegenwoordigd in de kamer, omdat via een ingewikkelde formule van kiesdeler enzovoort hij als het ware geacht wordt gestemd te hebben en zijn niet-uitgebrachte stem pondsgewijs naar de politiek partijen gaat en dus de Niet-Stemmer eigenlijk naar verhouding op de grootste partij stemt.  Voor de Niet-Stemmers is dit een democratische ongerijmdheid ten top: vertegenwoordigd te worden door mensen van een partij waardoor je persé niet vertegenwoordigd wilt worden. Deze fictie klinkt een beetje als “vrijwilligers worden aangewezen”.

De Club van Niet-kiezers heeft op deze democratische leugen een antwoord: “Als een groot deel van de bevolking niet stemt en zich ook niet vertegenwoordigd wil weten in de Kamers van de Staten Generaal, moeten de zetels waar zij eigenlijk recht op hebben leeg blijven”. In concreto betekent dat, als één vierde van de kiesgerechtigden niet stemt, ook ruim 37 van de 150 zetels leeg moet blijven. Dit voorstel is geen onzin. Als u naar de werkelijke bezetting van de Kamerzetels kijkt, ziet u altijd dat er vaak veel lege plaatsen zijn. Dus het politieke bedrijf kan in principe met lege zetels gewoon doorgaan. De gebeurtenissen van de laatste tijd hebben ook aangetoond dat Nederland gewoon doorgeregeerd kan worden terwijl het Kabinet geen meerderheid in de Kamer heeft. Een Regering hoeft dus niet persé te steunen op een Kamermeerderheid.  De laatste gebeurtenissen tonen het omgekeerde aan. Deze realiteit geeft aan dat regeren iets ander is dan de wil van het Volk uitvoeren. Maar laat dat dan ook gezegd worden in plaats van steeds de gouden bergen te beloven. Dat beginnen de mensen door te krijgen en de groep Niet-kiezers wordt steeds groter.

Toch is democratie iets moois, maar het moet niet met allerlei onzinnigheden door de strot gedrukt worden.  Daarom lege zetels als blijk dat daarmee de Niet-Stemmers vertegenwoordigd worden.

De Volksvertegenwoordiging zit er om de belangen van het Nederlandse Volk te vertegenwoordigen. Dat daar weinig van terecht komt bewijzen de laatste ontwikkelingen rond de Eurocrisis. Het geld wordt met bakken tegelijk in de bodemloze put van Europa gestort. Het Volk wil dat niet, en toch gebeurt het. Ja, de omstandigheden, de realiteit ,dwingt de Regering en de Volksvertegenwoordiging daartoe. Ook dat is natuurlijk waar, maar het begint erop te lijken dat het Nederlandse Volk onder curatele staat, in plaats van dat de Regering en de Volksvertegenwoordiging onder curatele moeten staan, want die hebben het zover laten komen. Een reden te meer om niet vertegenwoordigd te zijn door mensen die niet te vertrouwen zijn.

De onbetrouwbaarheid van de Volksvertegenwoordiging en de daaruit voortkomende Regering is principieel. Er wordt steeds van alles aan het Volk beloofd, gouden bergen, maar ze vergeten er altijd bij te zeggen dat de diverse Overheden altijd door het Volk gesponsord worden, in plaats van andersom! Het zijn altijd sigaren uit eigen doos die ons aangeboden worden.  De waanzin van het moment die vooral de linkse partijen ons voorhouden dat er meer geld moet worden uitgegeven om uiteindelijk quitte te spelen. Op dit moment weten we hoe dat aan het aflopen is. De schulden stapelen zich op en Nederland is bezig het Griekenland aan de Noordzee te worden. Net als in Griekenland heeft de heersende klasse van politici en bureaucraten geen belang bij een sluitende begroting (niet-meer uitgeven dan je binnenkrijgt), want dan word je bij de volgende verkiezingen weggestemd. Het huidige politiek bestel is niet bij machte het huishoudboekje goed te beheren.

Toch zijn er jaren geweest dat er minder geld uitgegeven werd dan er binnen kwam. Maar die “meevallers” werden meteen weer verjubeld aan allerlei flauwekul om het Volk voor de komende verkiezingen te paaien. De Club van Niet-kiezers heeft daar een oplossing voor.

Het Volk is niet gek en ook niet kortzichtig. Maar belangen zijn belangen. Als Volksvertegenwoordigers en Regering geld gaan uitdelen terwijl het onverantwoord is zorg je ook dat je erbij bent, want op is op, en al ze het aan jou niet geven, geven ze het wel aan een ander.  Dus binnen is binnen, en zo hoop je nog wat terug te krijgen van je belastingcenten, en hopen de politieke partijen hun stemmers binnenboord te houden. De kortzichtigheid bevindt zich natuurlijk aan de kant van de Overheden, want regeren is vooruitzien en daar wordt niet naar gehandeld.

Het korte termijnbelang blijkt het lange termijnbelang te overheersen, en als daar geen verandering in komt verandert er niets. Zowel Volk als Overheid lijken belang te hebben bij meer geld uitgeven dan er binnen komt, maar schijn bedriegt, want uiteindelijk komt de rekening met rente.

De Club van Niet-Stemmers wil dat de Staat der Nederlanden winst  - minder uit gaat geven dan er binnen komt - gaat maken en dat alle Nederlanders delen in die winst door een jaarlijkse dividend uitkering. Daarvoor is nodig dat elke Nederlander een aandeel van de BV-Nederland krijgt. Tenslotte is Nederland eigendom van het Nederlandse Volk. Nederland, of de Staat der Nederlanden, noem het maar de BV-Nederland is ook een bedrijf dat goederen en diensten levert tegen betaling (belasting, griffierechten, royalty’s, huuropbrengsten, enz. enz.) en uit de winst krijgen de aandeelhouders hun dividend uitbetaald. Iedereen heeft er zo belang bij dat Nederland winstgevend blijft en geen verlies lijdt, respectievelijk dat er geen tekorten ontstaan. Deze ideeën zullen voor veel mensen even wennen zijn, maar als Nederland een BV wordt hebben we ook geen gezeur meer over klassenstrijd en uitbuiting door de zogenaamde Kapitalisten en zelfs de Socialisten kunnen blij zijn omdat de grootse BV waar alle andere BV’s schatplichtig aan zijn in handen van het Volk is.