Voor (minimaal) € 50,- per jaar kunt u lid worden van de 'Club van 100' van de Chr. Muziek- en Showband Juliana uit Amersfoort. Een club van liefhebbers die de Show & Marchingband Juliana, Show & Marchingband Jong Juliana en Concertorkest Juliana een warm hart toedragen.

Behalve de grote dankbaarheid van de vereniging, biedt het lidmaatschap het volgende:

- Uw (bedrijfs)naam wordt vermeld op het infoscherm in het clubgebouw van Juliana

- Gezelligheid

- Minimaal één keer per jaar een clubactiviteit.

Uw bijdrage zal ter (mede)financiering van projecten gaan dienen die jaarlijks door de leden zullen worden bepaald. Duurzaamheid zal hoog in ons vaandel staan.

Als lid vragen wij u ook lid te worden van de besloten Facebookgroep, te vinden op www.facebook.com/groups/ClubVan100JulianaAmersfoort.

De Club van 100 heeft al diverse projecten van de vereniging ondersteund, zoals de kosten massed bandshow Juliana en Jong Juliana, geluidsdemping in het clubgebouw, instrumenten tbv de jeugdopleiding, ondersteuning van jubileumactiviteiten, gevelreclame en buskosten.

1x Per jaar ontvangt u een factuur en uw lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. Het wordt jaarlijks verlengd, tenzij u opzegt.

https://sites.google.com/site/clubvan100juliana/home/Cadeau%20Bernhard%202.JPG