Enviar fotos a l'àlbum del Club.

El Club Tir amb Arc Despí disposa d'un registre fotogràfic històric dels esdeveniments celebrats dins i fora del Club en el que han participat membres del Club al llarg de la nostra història.


A fi de garantir la homogeneïtat i el manteniment d'aquest registre històric el Club ha habilitat una adreça electrònica per gestionar les noves aportacions que puguin fer els/les socis/es.

Us agraïrem que les imatges enviades no continguin ni situacions ni imatges ofensives per altres socis/es, ni altres Clubs. El Club es reserva el dret d'admisió i publicació, d'acord amb les limitacions legals que estableixi els serveis web que emmagatzemen aquesta documentació fotogràfica. ( Termes d'ús de l'actual servei )

Recordeu també, que en el cas que hi hagin menors que es puguin identificar, necessitarem disposar de la corresponent autorització del tutor/a legal.

Us agrairem que a fi de minimitzar les tasques de publicació per part del Club,  procediu a enviar aquestes imatges d'acord amb el següent procediment :

Procediment per enviar fotos


Comments