Avís_legal dels serveis web.

(versió inicial. 20090906)

Finalitat dels serveis web del Club Tir amb Arc Despí.

El Club Tir amb Arc Despi (CTAD) és una entitat esportiva sense ànim de lucre. La seva principal finalitat és posar a l’abast  materials, coneixements, noticies i procediments en l'àmbit del Tir amb Arc i  que contribueixin a facilitar, actualitzar i millorar aquesta disciplina, per la qual cosa proporciona gratuïtament diversos serveis i eines que permetin connectar i afavorir la col·laboració entre els seus membres i socis, com ara:

  • accés a materials didàctics i informatius multimèdia ( foto i vídeo ).
  • alberg d’espais webs de socis
  • guies d’orientació i assessorament en línia sobre qüestions diverses referides a la disciplina del tir amb arc.
  • informació en general d’interès per al món del tir amb arc
  • gestió de la inscripció a cursos de formació, competicions i d’altres activitats organitzades pel Club o per altres clubs.
  • blocs, fòrums, correu electrònic, wikis, àlbums,  documents, calendaris, agendes

Paper d’intermediàri del Club en espais cedits als socis i correu electrònic

Tenint en compte l’elevat nombre d’espais hostatjats i d’adreces de correu facilitades, el CTAD no pot vetllar per l’ús correcte de tots i cadascun d’ells, ni en l’aspecte social ni en el didàctic ni en el lingüístic, tot i que confia que tots els socis del club  a qui facilita aquests serveis en faran un bon ús i respectaran les Condicions de Servei del CTAD.

Enllaços externs

Així mateix, el Club Tir amb Arc Despí (CTAD)  no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta entitat. Tanmateix, us agrairem molt que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que puguem esmenar l’error de la manera que escaigui

Avís de continguts inadequats.

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les Condicions de Servei dels serveis web del Club Tir amb Arc Despí, us agrairem que ens ho feu saber per tal que procedim a comprovar les vostres raons i a modificar o retirar, si escau, els continguts inadequats. Teniu a la vostra disposició l'adreça correu@clubarcdespi.org per informar-nos de la incidència.

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Club o d’algun organisme vinculat a aquest, o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts a l’esmentada Xarxa, l’autoria dels quals es fa constar a les pàgines corresponents. Atesa la finalitat esportiva i divulgativa del portal, sotmetem tots aquests materials a una llicència oberta de Creative Commons, que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial.

Política de privadesa

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generades pel Club són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides per a usos comercials i/o publicitaris.Club Tir amb Arc Despí.

Camí del Mig 37
Poliesportiu del Mig
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Espanya.