Úkolem sdružení Člověk a tradice je výzkumná, publikační, přednášková a osvětová činnost zaměřená zejména na tzv. tradiční nauky (či hermetické vědy) a jejich minulé i současné projevy a odezvy v konkrétní i obecně kulturní rovině, ale i na reflexi současných tradicionalistických postojů a zkoumání jejich přínosu pro další možný rozvoj lidského vědomí a zejména základních lidských hodnot a jejich uvádění do praxe.

Publikační činnost obnáší kromě vydávání revue Člověk tradice, také ediční řadu Aurélie v nakladatelství Malvern.
Přednášková činnost se odehrává v knihkupectví a čajovně U Stepního vlka (Polská 58). Mezi pravidelné přednášející patří například Zdeněk Neubauer, Ivan Štampach, Jindřich Veselý, Roman Kořan, Ondřej Ivánek a mnoho dalších...

Jak nás můžete podpořit:

Podpořit nás můžete zakoupením knížek nakladatelství Malvern.

Dále tím, že se
složením ročního členského příspěvku 700 Kč stanete členem o.s. Člověk tradice a získáte tak předplatné naší revue i bezplatný vstup na naše přednášky.

Přispět lze i konkrétně na vybraný titul z edičního plánu nakladatelství Malvern.

Vítanou pomocí jsou i dobrovolníci na pomoc s korekturami, ediční činností, sazbou, jakož i jakákoli pomoc s organizováním přednášek a propagací.

Číslo konta je Fiobanka:
2500248925/2010

Při vkladu uveďte prosím do poznámky Vaše jméno a účel platby, příp. pošlete e-mail s Vaším kontaktem.
Podřízené stránky (1): Revue Člověk tradice
Comments