Interne trainingen

Wij schrijven de handleiding voor uw hond!

Bij een interne training verblijft de hond zonder zijn eigenaar bij Clinidogs en wordt er gedurende zijn/haar verblijf iedere dag een paar keer met de hond getraind om bepaalde vaardigheden - naar wens van de eigenaar - aan te leren. 

Blijf op de hoogte van onze huidige interne honden door hun Blog te volgen:

Blog Dio
Blog Therapiehond Dio in opleidingLees over de opleiding en training

van therapiehond Fay op haar Blog therapiehond fay.


Ook (jonge) honden zonder gedragsproblemen kunnen intern opgevoed worden om daarmee een stevige basis aan te brengen voor gehoorzaamheid, socialisatie en samenwerking. 


Interne training voor de jonge en / therapie hond

Wanneer je overweegt een( therapie) hond als pup aan te schaffen adviseren wij je een interne training van de pup op leeftijd van 8 weken.

Een goede start voor jouw pup, geen slapeloze nachten, een pup die de basiscommando's kent, bench getraind en zindelijk is. En zelfs enkele uren alleen kan zijn!

Interne training therapiehond in opleiding Vizsla Dio

Deze dienst bieden aan wij voor iedereen en voor elke pup.

Voor mensen die uit ervaring weten hoe intensief de eerste weken van de puppytijd is, maar ook voor de onervaren puppyeigenaar. Tevens voor gezinnen die beginnen aan een therapie pup, of mensen die wegens omstandigheden zelf niet in staat zijn om hun pup de juiste socialisatie en training is de eerste en belangrijkste weken mee te geven.

 De gevoeligste en belangrijkste periode voor een pup is de periode tussen 7 en 12 weken. Juist dan is het belangrijk dat de pup in een veilige setting, zeer veel positieve ervaringen opdoet tijdens zijn socialisatie.

Wij bieden de pup dagelijks nieuwe prikkels aan en trainen de pup tot een stabiele hond. In deze periode is een goede, effectieve en consequente training en aanpak sturend voor de rest van het leven van uw hond.

Je ontvangt om de dag een verslag van de belevenissen van jouw pup, met foto’s.

Tevens houden wij een socialisatielijst bij, waarbij de ervaringen van de pup in worden bijgehouden.

Compilatie diverse interne trainingen

YouTube-videoInterne training bij probleem(gevend)gedrag

Wanneer een hond gedrag heeft ontwikkeld dat als ongewenst wordt beschouwd, is het zaak de hond ander, dus gewenst gedrag aanleert. 

Dat betekent dat die hond stapsgewijs moet leren welk gedrag precies verwacht wordt. Het (probleem) gedrag van iedere hond is behalve een vaste gewoonte veelal ook plaats- en/of persoonsgebonden. Vooral bij problematisch gedrag is het niet haalbaar dat gedrag in de thuissituatie te doorbreken. Dan is een gecontroleerde omgeving nodig omdat daar de prikkels die het gedrag uitlokken eerst uitgesloten kunnen worden totdat de hond de noodzakelijke basisvaardigheden onder de knie heeft. 

Pas dan wordt de hond geconfronteerd met de prikkels die zijn probleemgedrag uitlokten maar wel op zo’n niveau dat de hond normaal kan functioneren dankzij zijn in-getrainde basisvaardigheden. Later in de training worden die prikkels langzaam aan in heviger mate aangeboden, net zo lang totdat de hond er mee kan omgaan op een niveau dat gelijk is aan de realiteit van alledag.

Interne training impressie


Een hond die intern wordt getraind bij Clinidogs leeft gewoon bij ons in huis. Dit maakt dat de training op maat is en je hond gelijk went aan de huiselijke situatie. Diverse malen op een dag zal de hond worden blootgesteld aan diverse prikkels, die het probleemgedrag oproepen. Door als trainer constant alert te zijn op het gedrag van de hond, wordt voorkomen dat de hond in zijn oude, probleem gevende gedrag vervalt. Je hond wordt op positieve wijze gestimuleerd gewenst gedrag te vertonen, waardoor op den duur ongewenst gedrag uit zal blijven. 


Interne trainingen ClinidogsVoordelen van Interne training door Clinidogs
-de hond zit bij ons in huis (in tegenstelling tot in een kennel)
-de hond maakt kennis met veel prikkels
-de hond wordt op positieve wijze begeleidt en beloond voor gewenst gedrag
-de hond is in professionele handen
-je ontvangt een trainingsplan na de training
-je wordt bij de interne training van uw hond betrokken, 
doordat je zelf onder begeleiding tijdens de interne periode ook met uw hond traint

Heb je interesse in een interne training voor je hond, neem dan contact op met Clinidogs