RADIOLOGIA DIGITAL

      

La radiologia digital, disponible en els nostres gabinets, és un sistema eficaç amb el qual es rep el mínim de radiació amb uns resultats de màxima precisió.

A la Clínica Dental Mollet disposem d'un instrument imprescindible per a realitzar el diagnòstic definitiu de les patologies dentals:

  • Radiografia Panoràmica Digital

Permet realitzar exploracions radiogràfiques reduint en un 90% la radiació respecte a una radiografia convencional. Aquesta tecnologia permet correccions, mesuraments, densitometries i contrastos colorimètrics.