PRÒTESIS

Una pròtesi dental, és un element artificial destinat a restaurar l'anatomia d'una o diverses peces dentàries.

En resum aquests són els tipus de pròtesis més freqüents:

Pròtesi fixa

És un tractament que es confecciona a mida i es cimenta a les dents naturals prèviament tallats (retallats). Serveix per recuperar o reforçar les dents que estiguin debilitats o per reposar algunes dents absents.

Espai Dental

Pròtesi removible completa

S'utilitza per a reemplaçar totes les dents de la boca en els pacients totalment edentuls. Serveix per millorar la masticació, la parla i l'estètica, que estan molt deteriorades en el pacient completament desdentat. No obstant això, en mancar la subjecció a l'os, aquests aparells experimenten una certa mobilitat durant la masticació.

Espai Dental

Pròtesi removible parcial

S'utilitza per a reemplaçar part de les dents de la boca. Mitjançant ganxos s'agafen a les dents del pacient. Es pot construir una carcassa metàl.lica o de resina en funció de la durada que hagi de tenir la pròtesi.

Espai Dental

Pròtesi immediata

S'utilitza quan volem reposar en el mateix dia les dents que hem extreure. D'aquesta manera el pacient mai es veurà sense dents. Això contribueix a una millor masticació, parla, estètica i confiança del pacient durant el període de cicatrització de les genives. La pròtesi immediata té caràcter provisional, durant uns pocs mesos, al cap dels quals es realitza la pròtesi definitiva.

Espai Dental

Pròtesi mixtes

Està composta per una pròtesi fixa cimentada sobre dents del pacient i una pròtesi removible per substituir una altra part de la boca sense dents. Les dues pròtesis funcionen com si fossin una sola.

Espai Dental 

Pròtesi sobre implants

Són estructures unides als implants col locats prèviament. La seva extensió pot variar des d'una corona única quan només falta una dent fins a una pròtesi de tota la boca quan falten totes les dents. Es poden fer pròtesis fixes o removibles.