PREVENTIVA

La neteja dental consisteix en l'eliminació' de la placa bacteriana, dipòsits de sarro, restes d'aliments i taques que s'acumulen sobre les dents. L'objetiu és evitar l'aparició de càries i altres problemes en genives i ossos. Pot realitzar-se, segons el cas, amb instruments manuals o amb ultrasons i d'altres instruments.

Una bona higiene bucal és bàsica per prevenir malalties a la boca. Per aconseguir-ho es necessita portar una correcta rutina d'higiene mitjançant el raspallat, la seda dental i l'us de glopeig bucal. A més, cal controlar la quantitat de sucres que prenem. Les nostres dents han d'estar netes al llarg de tot el dia.