ORTODONCIA

L'ortodòncia és una especialitat de l'odontologia que s'encarrega de l'estudi, prevenció, diagnòstic i tractament de les anomalies de forma, posició, relació i funció de les dents i ossos de la cara (ortopèdia).Ciència que s'encarrega de l'estudi, prevenció, diagnòstic i tractament de les anomalies de forma, posició, relació i funció de les estructures dentomaxilofacials (dents i ossos de sustentació, més els propis ossos maxil.lars superior i inferior (mandíbula), sent el seu exercici l'art de prevenir, diagnosticar i corregir les seves possibles alteracions i mantenir-les dintre d'un estat òptim de salut i harmonia, mitjançant l'ús i control de diferents tipus de forces.

L'oclusió es refereix a l'alineament de les dents i la forma que encaixen les dents superiors i inferiors (mossegada). Una oclusió ideal es presenta quan totes les dents superiors encaixen lleument sobre els inferiors.

La mala oclusió es refereix a qualsevol grau de contacte irregular de les dents del maxil.lar superior amb els del maxil.lar inferior, el que inclou sobremossegades,submossegades i mossegades creuada, el que indica una desproporció entre la grandària dels maxil.lars superiors i inferiors o entre la grandària del maxil.lar i la dent, provocant un apinyament de les dents o en patrons de mossegada anormals, així mateix les dents extres, malformades, incloses o perdudes i les dents que erupcionene en una direcció anormal poden contribuir a la mala oclusió.