ODONTOPEDIATRIA

Es considera a l'odontopediatria com l'atenció bucodental de nens i adolescents contra patologies evitables, reconeixent d’una manera prematura el tractament de les malalties i la rehabilitació bucal.

L'odontopediatria mostra la importància de la higiene bucodental per contribuir a tenir una vida sana en l'edat adulta.