WEB 2.0


Aquestes són le eines que anem treballant als Seminaris CLIC

i a les formacions d'Aules d'Acollida
de Sant Adrià de Besòs


Cursos 09 - 10  i  10 - 11
Conxita Ricarte, Assessora Lic

________________________________________________________________________________________
MAPA D'EINES 2.0

________________________________________________________________________________________