Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τμήμα Οικονομικών
Σχολή
 Οικονομικών και Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Κύπρου