Καθηγητής Οικονομικών
Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών

Τμήμα Οικονομικών
Σχολή
 Οικονομικών και Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Κύπρου