Vertrouwenspersoon in scholengroep Invento

De vertrouwenspersoon is aangesteld in het kader van de wetgeving op psychosociale risico’s op het werk (uitbreiding wetgeving vanaf 1 september 2014). 
De werkgever is hiervoor verantwoordelijk en staat in voor de preventie ervan. 

Waarom? 

Wie zich niet goed voelt op het werk, kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Concrete redenen kunnen zijn: 

  • pesterijen, geweld, ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag; 
  • conflicten (met collega’s, met directeur); 
  • stress, werkdruk; 
  • … 

Wat doen ze? 

De vertrouwenspersoon luistert naar je bezorgdheden. Ze brengt samen met jou ongewenste situaties en mogelijke oplossingen in kaart zodat deze moeilijke of ongelukkige situaties verbeterd, gestopt en voorkomen kunnen worden. 

Voor wie? 

ALLE personeelsleden van de scholengroep, ongeacht ambt of statuut, kunnen individueel of met een paar collega’s bij haar terecht. 

De werkingsprincipes 

Onze vertrouwenspersoon 

  • is gebonden aan het beroepsgeheim; 
  • doet niets… zonder hierover expliciete afspraken te maken met jou; 
  • neemt nota maar legt geen dossier aan.

Advies

Wacht niet tot het te laat is!
Twijfel je om onze vertrouwenspersoon aan te spreken, denk je dat je situatie misschien niets is voor haar? 

Neem gewoon contact op, wacht niet tot de situatie uit de hand loopt…


Hoe en waar?

Je vindt de vertrouwenspersonen in GO! CLB Brasschaat,
Van Hemelrijcklei 81, 2930 Brasschaat, T 03 651 79 11. 

Je kan hen rechtstreeks bereiken via GSM of mail

Sven COPMANS

0491 92 97 33
vertrouwenspersoon@inventoscholen.be

Ann VAN DYCK

0492 23 16 06
vertrouwenspersoon@inventoscholen.be


Spreek met hen 
af waar en wanneer je hen in vertrouwen kan ontmoeten.Comments