Vacatures

GO! CLB Brasschaat zoekt ...

  • Waar en hoe solliciteren?
  • Via e-mail: ilse.laeremans@g-o.be  curriculum vitae bijvoegen
  • Contact: Mevr. Ilse Laeremans – directeur GO! CLB Brasschaat - 03 651 79 11

CLB GO! Brasschaat zoekt regelmatig nieuw talent!

Naar volgende profielen zijn wij regelmatig op zoek:     

·       Maatschappelijk werker
·       Psychopedagogisch werker

·       Psychopedagogisch consulent

·       Paramedisch werker

·       Arts (Opleiding Preventieve Gezondheidszorg)

Indien u zich graag wil inzetten voor GO! CLB Brasschaat, dan kan u steeds een spontane sollicitatiebrief sturen naar de Directie. Misschien hebben we morgen wél een jobaanbieding die aansluit bij uw interesse! Raadpleeg daarom regelmatig onze website.

Een spontane sollicitatie getuigt van initiatief en extra motivatie. Wij zullen niet aarzelen om u te contacteren mocht uw profiel overeenstemmen met een toekomstige vacature.

.

 


Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals later gewijzigd, gaat u bij een spontane sollicitatie akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door GO! CLB Brasschaat, die hiervoor verantwoordelijk is. Deze gegevens zullen uitsluitend verwerkt worden met het oog op het beoordelen van uw sollicitatie, en bij eventuele aanwerving, voor personeelsbeheer en -administratie, de loonadministratie evenals het voldoen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen die daaruit voortvloeien. In het kader van deze doeleinden, kunnen uw gegevens meegedeeld worden aan medewerkers van GO! CLB Brasschaat, of aan natuurlijke of rechtspersonen met wie GO! CLB Brasschaat een contractuele relatie heeft in het kader van een onderaanneming; zij kunnen ook aan andere personen meegedeeld worden uit hoofde van een wettelijke of reglementaire bepaling of in geval van gerechtvaardigd belang. U heeft toegang tot uw gegevens en kan verzoeken onjuiste gegevens of gegevens waarvan de verwerking of bewaring verboden zijn te verbeteren of te schrappen.